nieuws

Verbond erkent: ‘fraude- conclusie was voorbarig’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars kan zijn stelling dat bij individuele levensverzekeringen jaarlijks voor tientallen miljoenen guldens gefraudeerd wordt, voorlopig niet cijfermatig onderbouwen.

“Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.” Dat is de verklaring van Bert Lugtigheid, voorzitter van de Verbondssector Leven, over het niet openbaar maken van het onderzoek naar verhoogde sterftecijfers onder pas gesloten individuele levensverzekeringen.
“We hebben er goed naar gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat de gegevens niet representatief genoeg zijn. Het leek ons beter om nu openlijk toe te geven dat de eerdere conclusie wat voorbarig getrokken is. Tja, dat is niet leuk, nee.”
Duidelijk
Eind december meldde het Verbond in een brief aan minister Els Borst dat het aantal fraudegevallen bij levensverzekeringen alsmaar groeit. Uit onderzoek bij “enkele maatschappijen” zou blijken dat het aantal overlijdensgevallen binnen twee jaar na het afsluiten van een levensverzekering drie keer zo hoog is als op basis van sterftetafels mag worden verwacht. “Verzwijging van voor de verzekeraar relevante informatie bij het afsluiten van een verzekering is hiermee duidelijk aangetoond”, concludeerde het Verbond.
Doel van de brief was het overtuigen van de minister – en de publieke opinie – van de noodzaak tot het standaard vragen van een machtiging aan aspirant-verzekerden waarmee na overlijden inzage in het medisch dossier kan worden verkregen. Het Verbond had het voornemen dit per 1 maart jl. aan zijn leden te adviseren.
Al snel bleek echter dat de opzienbarende conclusies gebaseerd waren op bescheiden, los van elkaar staande onderzoeken bij Nationale-Nederlanden en Interpolis. Beide maatschappijen distantieerden zich van de door het Verbond getrokken fraudeconclusie (zie AM 4, pag. 5).
Bedrijfstakbreed
Nu het Verbond openlijk heeft toegegeven een voorbarige conclusie op een niet-representatief onderzoek te hebben getrokken, is de machtigingsconstructie bij individuele levensverzekeringen voorlopig van de baan.
Overigens vragen Hooge Huys, Zwolsche Algemeene, Ohra en Generali momenteel wel zo’n machtiging bij (kleine) pensioenverzekeringen. Zwolsche en Hooge Huys koppelen daar nog de clausule ‘geen inzage, geen uitkering’ aan.
Het Verbond gaat ondertussen een bedrijfstakbreed onderzoek opstarten naar de problematiek van informatie over de doodsoorzaak bij levensverzekeringen. “Want er zijn signalen die toch een breed onderzoek naar de sterftecijfers bij pas gesloten levenpolissen rechtvaardigen”, aldus Lugtigheid. “Dit keer zullen we zorgvuldiger te werk gaan, om beter beslagen ten ijs te komen.”
Tegelijkertijd wordt binnenkort het overleg tussen het Verbond en artsenorganisatie KNMG heropend. Twee maanden geleden gaf het Verbond nog aan dat verder praten, na jaren van overleg, geen zin meer had. Op aandringen van minister Borst gaan de levensverzekeraars nu toch weer met de artsen aan tafel. Inzet: de Vrede van Tilburg, waarin onder meer is geregeld dat verzekeraars geen geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak eisen en dat artsen vrij zijn zo’n verklaring te verstrekken.

Reageer op dit artikel