nieuws

Verbond en ZN werken mee financieel tv-programma

Archief

Het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) werken financieel en inhoudelijk mee aan het tv-programma Rondkomen dat vanaf 20 april gedurende dertien weken via Ned.2 wordt uitgezonden.

Het tv-programma (20.00-20.30 uur) geeft informatie over financiële zaken waarmee een gezin in aanraking komt. Een groot aantal onderwerpen passeert de revue, zoals ziektekosten, vast of flexibel werk, scheiding, de oude dag, financiële planning en woonlasten. De verzekeringsaspecten komen eveneens aan de orde.
Filmpjes
Elke aflevering komt een thema aan de orde met behulp van toelichtende filmpjes en deskundig commentaar van studiogasten. De presentatie is in handen van Bert van Leeuwen (EO) en Brenda van Dam (Nibud).
De redactiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het Verbond, ZN, en de ministeries van Sociale Zaken, en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De algehele coördinatie is in handen van Christine Groenewegen, voorheen werkzaam bij het Nibud.
Het Verbond van Verzekeraars en ZN investeren elk f 50.000 in de realisering van het tv-programma; de ministeries betalen een veelvoud van dit bedrag.

Reageer op dit artikel