nieuws

Verbond doet voorstel tot uitsluiting 2000-schades

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft afgelopen week een drietal modelclausules (aansprakelijkheid, objecten en rechtsbijstand) aan verzekeraars verstrekt waarmee millenniumschades kunnen worden uitgesloten. De clausules zijn bedoeld voor gebruik in de zakelijke markt.

Het Verbond wijst er in een vertrouwelijke circulaire met nadruk op dat de 2000-clausules ‘louter indicatief’ zijn en het de eigen verantwoordelijkheid van de individuele verzekeraar is om te besluiten al of niet van de teksten gebruik te maken. De modellen zijn uitsluitend geschreven om ‘eenheid van terminologie te bevorderen’, aldus het Verbond. Opvallend aan de clausuletekst is dat niet alleen directe maar ook vrijwel alle denkbare indirecte schade wordt uitgesloten.
De NVA is van mening dat de clausuleteksten door de beugel kunnen indien er sprake is van een alternatieve dekkingsoplossing, bijvoorbeeld zoals die door de Verzekeringskamer is gesuggereerd (instelling van een noodfonds, red.). “Wij gaan ervan uit dat ook in dit krachtenveld de concurrentie zijn werk zal doen: zolang nog niet alle verzekeraars dergelijke clausules hebben opgenomen zal de productie zich een weg weten te vinden”, aldus de standsorgansatie. De NBvA is vooral verheugd dat verzekeringsnemers nu eindelijk duidelijkheid krijgen over de dekking bij millenniumschades.
Nieuwe contracten
De modelclausules van het Verbond zijn van toepassing op nieuwe verzekeringen en verzekeringen waarvan de contractsduur vóór het jaar 2000 eindigt. Pas over enkele maanden verwacht het Verbond in staat te zijn de leden een advies voor lopende verzekeringen te geven. Naar verluidt bestaat er bij verzekeraars grote onenigheid over de (juridische) haalbaarheid van een uitsluiting in lopende contracten. Veel makelaars hebben in navolging van AON-directeur Rolf van der Wal (zie AM 9) laten weten een ingrijpen in lopende contracten niet te accepteren. Desondanks wordt verwacht dat verzekeraars het risico zullen uitsluiten, om daarnaast tegelijkertijd een alternatieve (beperkte) dekking aan te bieden. Deze additionele millenniumdekking zou dan vervolgens ondergebracht worden in een pool of een door de overheid ondersteund fonds.
Clausuletekst
De letterlijke clausuletekst waarmee millenniumschades kunnen worden uitgesloten (in dit geval voor aansprakelijkheidsverzekeringen), luidt als volgt:
‘Van dekking is uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade waarvan aannemelijk is dat die geheel of gedeeltelijk zijn oorsprong vindt in, of samenhangt met het – ongeacht op welke plaats of onder wiens verantwoordelijkheid – geheel of gedeeltelijk niet of niet geheel overeenkomstig hun doel (blijven) functioneren of presteren van machines (waaronder voer- of vaartuigen), apparaten, werktuigen, installaties, (computer)systemen en dergelijke in verband met het niet, onjuist of gebrekkig herkennen, bevatten, vaststellen, verwerken, bewerken of doorgeven van een datum, tijdstip of tijdvak in/door enige vorm van hardware, software, microchip(s) en/of gegevens(-bestanden)’.

Reageer op dit artikel