nieuws

Verbond daagt Staat voor rechter om lijfrentepolis

Archief

Het Verbond van Verzekeraars daagt de Staat der Nederlanden voor de rechter wegens het schenden van het overgangsrecht voor lijfrenteverzekeringen.

Volgens het Verbond is tijdens de Brede Herwaardering door bewindslieden van het ministerie van Financiën een overgangsrecht afgesproken voor oud-regime lijfrentepolissen, dat voor de gehele looptijd zou gelden. In het nieuwe belastingplan wordt aan dit overgangsrecht echter een einde gemaakt.
Het Verbond wil de regering houden aan de gemaakte afspraken en adviseert zijn leden hangende de procedure geen lijfrenteverzekeringen uit het oude regime (gesloten voor 1 september 1992) premievrij te maken. Via een kort geding hoopt het Verbond de regering te dwingen tot instandhouding van het overgangsrecht. Mocht de uitspraak negatief uitvallen, dan wil het Verbond in elk geval bewerkstelligen dat in 2001 betaalde lijfrentepremies zonder nadelige gevolgen voor verzekeraar en polishouder kunnen worden terugbetaald.

Reageer op dit artikel