nieuws

Verbond betreurt uitspraken van NVA en NBvA over inboedelmeter

Archief

Bij deze treft u onze reactie aan op het artikel in het AM van 4 november 1994 over de door het Verbond van Verzekeraars ingezette evaluatie van de inboedelmeter.

Door de toenmalige Vereniging van Brandassuradeuren – inmiddels afdeling Brand van het Verbond van Verzekeraars – is in april 1992 de Inboedelmeter geïntroduceerd. De inboedelmeter is ontwikkeld als eenvoudig instrument om de waarde van de inboedel vast te stellen op basis van bepaalde gemiddelden.
De inboedelmeter is bovendien een middel dat tegemoet komt aan het – nog veel voorkomende – probleem van onderverzekering: de verzekerde som is lager dan de werkelijke waarde van de inboedel. Hetgeen tot gevolg heeft dat bij schade slechts een deel wordt vergoed. Veel verzekeraars garanderen dat bij het gebruik van de inboedelmeter geen beroep zal worden gedaan op onderverzekering.
De inboedelmeter is gepresenteerd als een hulpmiddel, dat mogelijk in de praktijk niet in alle gevallen gebruikt zal kunnen worden. In sommige gevallen zal de verzekerde som met behulp van een inventarislijst moeten worden vastgesteld. Dat is ook nog eens bevestigd in een gesprek tussen de afdeling Brand en de NBvA, gevolgd door een dienovereenkomstige publicatie in het blad van de NBvA in maart 1993.
Reeds in het ontwikkelingsstadium is vastgesteld dat de inboedelmeter na verloop van tijd en periodiek aan een evaluatie onderworpen zal worden, teneinde de werking te beoordelen en eventuele benodigde aanpassingen te realiseren. Kritische geluiden, ondermeer en bij herhaling geuit door de NBvA, zouden daarbij uiteraard meegenomen worden.
Medio ’94 is begonnen met de evaluatie van de inboedelmeter. Momenteel is de procedure die daartoe is opgesteld in volle gang. Naast het houden van een representatieve steekproef onder 250 huishoudens is als eerste aan zowel de NBvA, de NVA als aan de leden van de afdeling Brand gevraagd naar hun ervaringen met de inboedelmeter. De resultaten hiervan zijn omstreeks september 1994 bij de afdeling Brand binnengekomen.
Zoals onder meer is gebleken uit de berichtgeving in AM wordt door de organisaties van tussenpersonen een voorschot genomen op de uitkomsten van de evaluatie, door in dit stadium de erveringsgegevens ter beschikking te stellen aan de media. Wij betreuren het dat hiermee niet gewacht is tot de afronding van de totale evaluatie. Mw. W. van Wensem, Bureau Voorlichting Verzekering

Reageer op dit artikel