nieuws

Verbond belooft IT-bedrijven millennium- gedrag individuele leden

Archief

te controleren

Het Verbond van Verzekeraars heeft de branche-organisatie van IT-bedrijven (Fenit) toegezegd individuele verzekeraars aan te spreken op onredelijk gedrag ten aanzien van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Dit is één van de uitkomsten van een gesprek dat onlangs op aandringen van de Tweede Kamer plaatsvond op het ministerie van Economische Zaken (EZ).
Om een gesprek tussen verzekeraars en IT-branche op het ministerie was begin deze zomer verzocht door vertegenwoordigers van PvdA, D66, CDA en Groen Links. Zij maken zich grote zorgen over het standpunt van verzekeraars ten aanzien van de automatiseringsbedrijven en hun aansprakelijkheid bij millenniumschades. Een ‘brandbrief’ van de Fenit aan minister Jorritsma, waarin de branche-organisatie aan de bel trekt over de opstelling van verzekeraars, zorgde voor de nodige beroering in een speciale commisssievergadering over het millenniumprobleem.
Oproep
Tijdens het gesprek bij EZ bleek dat verzekeraars nauwelijks klachten van Fenit-leden hebben ontvangen over de uitsluiting van millenniumrisico’s, ofwel het beëindigen van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. De Fenit heeft IT-bedrijven om die reden met klem opgeroepen te reageren naar hun eigen verzekeraars, indien zij problemen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
Het Verbond van Verzekeraars gaf tijdens het gesprek aan bezig te zijn met een aantal leden een nieuw product voor de beroepsaansprakelijkheid van IT-bedrijven te ontwikkelen. Volgens de Fenit heeft dat product echter alleen betrekking op toekomstige schadegevallen en zijn millenniumgerelateerde schades uitgesloten.
Minister Jorritsma zal de Tweede Kamer binnenkort verslag uitbrengen over het gesprek tussen de twee partijen op haar ministerie. Volgens het Verbond van Verzekeraars zal de minister daarbij opnieuw wijzen op het ‘hoge particuliere gehalte’ van het conflict.

Reageer op dit artikel