nieuws

Verbond adviseert verruiming kasgelddekking

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft de leden geadviseerd de kasgelddekking in de maanden december en januari tijdelijk te verruimen tot maximaal drie keer de normale hoeveelheid geld.

De verruiming zou “in principe tegen een meerpremie” moeten plaatsvinden. “Heeft een bedrijf te veel wisselgeld om dit veilig op te bergen dan moet er op polisniveau met de klant naar een oplossing gezocht worden. Een uniform acceptatiebeleid is namelijk niet mogelijk, hetzelfde geldt voor de premiestelling”, aldus het Verbond.
Het advies is tot stand gekomen nadat het Verbond gesprekken heeft gevoerd met het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank, de Raad Nederlandse Detailhandel en MKB-Nederland.
Conclusie uit de gesprekken was dat er onder meer onduidelijkheid bestaat over het omwisselscenario, de rol van betrokken partijen (onder andere de banken) en het tijdschema waar vanuit moet worden gegaan. Een andere conclusie was dat de totale waarde aan chartaal geld binnen toonbankinstellingen uiteindelijk met een factor twee, incidenteel oplopend tot een factor drie, zal stijgen.
In overleg met de afdelingscommissie Brand en het sectorbestuur Schadeverzekering heeft het Verbond nu aangegeven “dat er bij maximaal drie keer de normale hoeveelheid kas- en wisselgeld een adequate verzekeringsdekking mogelijk zal zijn, in principe tegen meerpremie”.
Inmiddels zijn al een aantal verzekeraars overgegaan tot het bieden van minimaal een verdubbeling van de dekking, zonder daar extra premie voor te vragen.

Reageer op dit artikel