nieuws

Verbod op namen van verzekeraars ABP en PGGM

Archief

Er komt een dwingend verbod op namen als ABP Verzekering en PGGM Verzekeringen, dochters van pensioenfondsen.

Die boodschap heeft staatssecretaris Hans Hoogervorst (Sociale Zaken) de pensioenfondsen meegegeven tijdens een ledenvergadering van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen.
“Het moet klip en klaar zijn met wie de klant te maken heeft: met het pensioenfonds of met een commerciële partij. Wij zullen daarom verbieden dat verzekeringsdochters dezelfde naam of hetzelfde beeldmerk voeren als het bedrijfstakpensioenfonds”, aldus de staatssecretaris.
Dat betekent dat de namen van verzekeraars als ABP, PGGM en SFB hun langste tijd hebben gehad. Vooral voor PGGM is dat een zure constatering, aangezien de verzekeringsdochter met het oog op de herkenbaarheid nog vorig jaar is omgedoopt van Altis naar PGGM Verzekeringen.
Ook het ABP stelt “niet gelukkig te zijn met dit kabinetsstandpunt”. Het Heerlense bedrijf is nog niet bezig met het bedenken van een nieuwe naam. “We wachten eerst af wat de Sociaal Economische Raad hierover zegt. Zij moeten hierover nog een advies uitbrengen.”
Naast het verbod op het naam- en logogebruik, wil Hoogervorst niet langer toestaan dat pensioenfondsen onder het mom van voorlichting producten van hun verzekeringsdochter aanprijzen. Verder moet een einde komen aan het exclusieve gebruik van de databestanden door de eigen dochter. “Als gegevens over deelnemers worden verstrekt, dan moeten ze aan alle marktpartijen worden verstrekt.”
Taakafbakening
Ander slecht nieuws voor de pensioenfondsen was de mededeling van Hoogervorst dat hij het advies van de Stichting van de Arbeid over de taakafbakening tussen de fondsen en de verzekeraars niet ver genoeg vindt gaan. “De wezenskenmerken solidariteit en collectiviteit moeten meer uit de verf komen.”
Daartoe is onder meer het hanteren van een doorsneepremie vereist bij de basisregeling van een bedrijfstakpensioenfonds. Voor ondernemingspensioenfondsen geldt die eis niet. Verder mogen de fondsen nog wel vrijwillige voorzieningen aanbieden, maar dan moeten de uitkeringen voor alle deelnemers gelijk zijn. Als de fondsbesturen dat niet zien zitten, dan moeten ze die vrijwillige voorzieningen maar bij de particuliere verzekeraars onderbrengen, aldus Hoogervorst.
Verder wil de VVD-bewindsman morrelen aan de verplichte deelname. De verplichtstelling zou niet langer voor de gehele pensioenregeling hoeven te gelden. Daarnaast zou de bedrijfstak zich om de vijf jaar moeten uitspreken of men nog langer aan de verplichte deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds hecht. Een dergelijke toets wordt nu alleen bij aanvang van een verplichtstelling gedaan.

Reageer op dit artikel