nieuws

Verbetering resultaten Elvia in laatste jaar zelfstandigheid

Archief

In het laatste jaar als zelfstandige onderneming heeft Elvia Verzekeringen haar resultaten sterk weten te verbeteren. De brutopremie-omzet steeg met bijna 14% en de nettowinst werd bijna verdubbeld.

De commerciële inspanningen van Elvia beperkten zich vorig jaar tot het verbeteren van bestaande producten en relaties, en het focussen op de kerndoelgroepen particulieren en mkb.
Vooral in de tweede helft van vorig jaar waren de activiteiten gericht op de voorgenomen integratie van de maatschappij in Allianz-dochter Royal Nederland (bedrijven, collectiviteiten en inkomensverzekeringen), respectievelijk in kleindochter London & Lancashire (particulieren). Voor het intermediair betekent dit op korte termijn uitbreiding van het Elvia-pakket met onder meer recreatieverzekeringen. Op langere termijn worden de schadeverzekeringen van beide labels samengevoegd.
Verdubbeld
Elvia boekte vorig jaar een groei van 13,6% in brutopremie tot f 230,4 (202,8) mln. Het brutoresultaat werd bijna verdubbeld tot f 17,3 (8,6) mln; de nettowinst beliep f 11,4 (5,9) mln.
De kosten stegen naar f 71,9 (68,0) mln en was vooral te danken aan hogere provisie en tekencommissie voor nieuwe productie. De betaalde provisie bedroeg f 37,8 (34,0) mln, waarvan f 33,4 (30,4) mln voor schadeverzekeringen.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf boekte een premiegroei van 13,6% naar f 186,3 mln, dankzij de branches Ziektekosten en Motorrijtuigen. De premie Motorrijuigen groeide met bijna 8% naar f 115,8 mln, vooral door grote (volmacht)kantoren. “Door verdere professionalisering van het intermediair zal de vraag naar volmachten toenemen”, aldus de directie. Het technisch resultaat daalde door forse cascoschade-uitkeringen.
Een “zeer sterke groei” boekte Elvia in ziektekosten, van f 1,4 naar f 11,7 mln brutopremie. Deze groei is te danken aan de samenwerking met Generale Bank (nu Fortis Bank). De brutopremie uit Inkomensverzekeringen nam toe tot f 18,7 (17,0) mln.
Ook in de branche Brand profiteerde Elvia van de samenwerking met Generale Bank. De brutopremiegroei in met name regionale posten werd evenwel teniet gedaan door beëindiging van twee volmachtcontracten. Per saldo nam de brandpremie toe tot f 20,2 (20,1) mln.
Het schadebedrijf is verder geautomatiseerd. Dit heeft onder meer geleid tot een schadebehandeling op basis van volledig elektronische schadedossiers. Het totale technisch resultaat nam toe tot f 6,9 (2,6) mln.
Levenbedrijf
De groei van het levenbedrijf vorig jaar beantwoordde aan de verwachtingen, aldus de directie. Het premieverlies door het stopzetten van de samenwerking met Van Nierop (Aegon) werd volledig opgevangen, aldus Elvia. “De nieuwe productie van het eigen levenbedrijf overtrof het verval”, schrijft de directie.
De brutopremie nam toe tot f 44,1 (38,8) mln, hoofdzakelijk door groei van koopsommen tot f 6,9 (2,4). Hiervan was f 3,5 (0,2) mln voor rekening van polishouders. De periodieke premies beliepen f 36,3 (35,5) mln, waarvan f 25,4 (25,7) mln voor rekening van polishouders. De waarde van de beleggingspolissen voor rekening van polishouder bedroeg f 339,2 (296,7) mln, een stijging van 46%.
Het technisch resultaat was voor het eerst sinds de start van het levenbedrijf positief: f 0,1 (-3,5) mln. “Het levenbedrijf is op een keerpunt beland”, aldus de directie. Het break-evenpunt kon versneld worden bereikt mede door aanpassing van de premie- en provisiestructuur (lagere afsluitprovisie, hogere doorlopende provisie).
Elvia (Nederland) 1998 1997 (in f mln) omzet 313,3 277,8 w.v. brutopremie 230,4 202,8 kosten 71,9 68,0 nettowinst 11,4 5,9 Levensverzekering brutopremie 44,1 38,8 w.v. koopsommen 6,9 2,4 technisch resultaat 0,1 -3,5 Schadeverzekering brutopremie 186,3 164,0 w.v. ongevallen/ziekte 30,3 18,4 motorrijtuigen 115,8 107,5 brand 20,2 20,1 transport 5,0 4,6 overige varia 14,9 13,4 technisch resultaat 6,9 2,6 w.v. ongevallen/ziekte 2,9 2,9 motorrijtuigen 3,4 6,4 brand -1,8 -3,5 transport 0,3 0,1 overige varia 2,2 -3,3 medewerkers 198 201

Reageer op dit artikel