nieuws

Verbaasd over reactie brandverzekeraars

Archief

Misschien is het juist dat wij u nog even onze visie geven op de kwestie ‘inboedelwaardemeter’.

Al in november 1992 heeft de NVA een enquête gehouden onder alle leden over de werking van de inboedelwaardemeter. Dit naar aanleiding van de verscheidene berichten uit de branche dat met name de nieuwe inboedelwaardemeter van het Verbond niet goed zou functioneren. We hebben de brandverzekeraars van deze resultaten in kennis gesteld, evenals de vakpers.
Vervolgens is er regelmatig contact geweest tussen de afdeling Brand van het Verbond en de NVA en heeft de NVA de afgelopen jaren een aantal malen aangedrongen op een evaluatie ter aanpassing van de meter.
Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd dat de NVA op verzoek van de brandverzekeraars nogmaals een enquête onder 50 leden heeft gehouden. De resultaten daarvan zijn in augustus jl. aan de brandverzekeraars verstrekt.
Van deze procedure is ook melding gemaakt in de Reflector, waarin de laatste stand van zaken omtrent het onderzoek van de meter en de NVA-enquête is gegeven. De brandassuradeuren hebben van deze berichtgeving ook kennis genomen.
Naar aanleiding van het artikel in de Reflector informeerde Assurantie Magazine naar de uitkomsten van de mini-enquête. Deze hebben wij, gelet op het belang van het onderwerp voor de bedrijfstak gegeven. Uiteraard hebben wij de brandassuradeuren van dit contact op de hoogte gesteld.
U zult begrijpen dat wij zeer verbaasd zijn dat de brandverzekeraars deze handelswijze zien als ‘een voorschot op de uitkomst van de evaluatie’. Dit is geenszins het geval, omdat, zoals in de aanhef van het AM-artikel is aangegeven, de mini-enquête van de NVA slechts een onderdeel vormt van de totale evaluatie.
Belangrijker dan dit soort procedurele zaken vinden wij overigens dat er snel een goede evaluatie plaatsvindt. H. Scheffer, directeur NVA

Reageer op dit artikel