nieuws

Veldhuis (NVA): eind dit jaar wég met het woord provisie

Archief

Veldhuis (NVA): eind dit jaar wég met het woord provisie

“Laten wij gezamenlijk als branche op 31 december 2006 de meest beladen term ten grave dragen: provisie. Vanaf volgend jaar spreken we uitsluitend nog over de term beloning: adviesbeloning voor onze eerste kosten en zorgbeloning voor onze begeleiding gedurende het contract.” Dat was de hartenkreet van NVA-voorzitter Bob Veldhuis vorige week tijdens de algemene ledenvergadering van zijn organisatie.
Veldhuis hield de achterban voor, dat de NVA zich op maatschappelijk vlak zeer heeft ingespannen. “Wij hebben de verantwoordelijkheid genomen om onze branche op te schonen: door mee te denken in wetgeving, de WFD; door de oprichting van onze eigen Toezichtsstichting, de STFD; door onze harde toezichthouder, de AFM, versneld wegwijs te maken in onze branche; door volledige informatie te bieden via advies- of dienstenwijzers; door het creëren van eenvoudige en laagdrempelige klachtenregelingen; door ons huidige provisiesysteem om te bouwen en door open te worden over onze beloning op de zogenaamde complexe producten”.
“Kent u één branche, waarin zo intensief aan zelfreiniging wordt gedaan? En dit allemaal om onze branche daarmee te ontdoen van de snelle jongens, de provisiejagers. Laten we ons nu ook ontdoen van de term, die door deze provisiejagers te zwaar is besmet geraakt.”
Beloning/liquiditeit
“Vanaf 1 oktober 2009 gaan onze beloningsbillen op alle complexe producten bloot”, sprak Veldhuis plastisch. “Wat tamelijk onderbelicht is gebleven, is dat de verzekeringsadviespoten van de banken net zo worden behandeld als wij.”
De al per 1 januari 2007 startende ombouw van afsluitprovisie tot advies- en zorgbeloning kan flinke gevolgen hebben voor de liquiditeit van assurantiekantoren en voor de variabele beloning van de betrokken adviseurs. Voorafgaand aan de ledenvergadering is de eerste sessie gehouden waarin de gevolgen en de mogelijke oplossingen van dat ombouwproject zijn toegelicht.
Al in mei heeft de NVA aanbieders opgeroepen zo snel mogelijk naar buiten te komen met hun nieuwe beloningstabellen. “Tot op heden – een half jaar voor ingangsdatum – ontbreekt ieder teken. Als deze informatie niet snel op ons afkomt, veroorzaakt dit later dit jaar problemen bij veel ondernemers: nú moet je je zaken regelen met je buitendienst, nu moet je je liquiditeitsplanning voor het komende jaar maken en niet eerst in de winter.”
De NVA doet een dringend beroep op verzekeraars en banken dat zij nog tijdens deze zomer op de proppen komen met hun nieuwe beloningsbeleid.
Congressen
Tot dusver houdt de NVA twee keer per jaar een algemene ledenvergadering, maar het bestuur wil terug naar één. “Denk nou niet dat we ons verstand hebben verloren, want dit is onderdeel van een groter plan.” Dat plan houdt onder meer in dat de NVA voortaan twee keer per jaar een ‘topcongres’ wil organiseren. Veldhuis: “In het begin van het jaar over ondernemerschap, ICT, marketing of concreet over ons vak: over Schade, Leven, Inkomen of Zorg. En in het najaar een hypotheekcongres in samenwerking met de VVHN. Ik corrigeer mijzelf: niet een maar hét hypotheekcongres.”
veroorzaakt dit later dit jaar problemen bij veel ondernemers.”
‘Website van AXA het meest en die van Zwitserleven minst intermediairgericht’
In de afgelopen maanden heeft de NVA de websites van verzekeraars beoordeeld op hun intermediairgerichtheid. Welke verzekeraar vindt het belangrijk om te vermelden, dat hij zijn zaken doet via het intermediair?
Veldhuis: “De uitkomsten van het onderzoek zijn verrassend: één op de drie verzekeraars is onduidelijk – laat klanten dus gissen – over hoe hij zijn zaken aan de man brengt. We hopen, dat onze ‘quickscan’ aanleiding is voor deze verzekeraars om hun websites aan te passen. Geef duidelijk aan uitsluitend zaken te doen via het professionele intermediair en help de klant er één te vinden, die ook jouw producten voert.”
De site van Zwitserleven komt er het slechtst van af, maar ook andere ‘echte’ intermediairverzekeraars als Aegon en Delta Lloyd scoren slecht. De drie beste sites zijn die van Avéro Achmea, Nationale Nederlanden en die van de winnaar AXA.

Reageer op dit artikel