nieuws

Veilig Verkeer Nederland voor verplichte verkeersverzekering

Archief

Veilig Verkeer Nederland (VVN) pleit voor een verzekeringsstelsel waarbij iedere verkeersdeelnemer zich verplicht tegen letselschade verzekert. De vereniging schaart zich daarmee niet achter de voorstanders van het kabinetsvoorstel.

VVN maakt zich sterk voor een nieuwe wettelijke regeling van verkeersaansprakelijkheid die de positie van verkeersslachtoffers moet verbeteren.
De vereniging heeft daarbij voorkeur voor een andere oplossing dan de regering propageert. Het kabinet prefereert een risico-aansprakelijkheid voor auto’s en motorfietsen. Daarbij is het alternatief van een verplichte verkeersverzekering voor alle deelnemers op de achtergrond geschoven, omdat die duurder uit zou vallen.
VVN meent dat een algemene verkeersverzekering en het risico-aansprakelijkheidstelsel dat het kabinet voorstelt “elkaar op het punt van betaalbaarheid en uitvoerbaarheid niet zoveel ontlopen”. Bij een verplichte verkeersverzekering wordt schade veroorzaakt door automobilisten vergoed, zonder dat naar de schuld wordt gekeken. De verzekeraar dekt de schade van de verzekerde, of deze nu schuld aan het ongeval heeft of niet. VVN pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden van zo’n verkeersverzekering. In de Verenigde Staten, Canada en Zweden zijn daarmee goede ervaringen opgedaan.
Door een verplichte verkeersverzekering gebaseerd op risico-aansprakelijkheid verbetert de positie van verkeersslachtoffers sterk, aldus VVN. Net als bij het kabinetsvoorstel is duidelijk welke verzekeraar moet uitkeren, zodat de schade sneller geregeld kan worden. Het gemotoriseerde verkeer zou wel een hogere premie moeten betalen, aldus VVN.
Kanttekeningen
VVN weerlegt de bewering dat de door het kabinet voorgestelde wetswijziging niet meer is dan een wettelijke onderbouwing van de huidige praktijk. De schuldvraag verdwijnt door het regeringsvoorstel – net als bij het voorstel van VVN – namelijk volledig. Automobilisten kunnen zich niet meer op overmacht beroepen.
Ook bij de vermeende snellere afhandeling zet VVN kanttekeningen: “In de praktijk blijkt namelijk dat de discussie over de schuldvraag slechts in een minderheid van de verkeersschaden leidt tot vertraging in de financiële afwikkeling. De lange duur van de schade-afhandeling vindt juist veel meer zijn oorzaak in problemen rond de causaliteit, de aard van het letsel, de duur van het genezingsproces en de schade-omvang. Die belangrijke slepende strijdpunten en rompslomp blijven onverkort bestaan.” Dit commentaar is overigens ook van toepassing op het door VVN gepropageerde stelsel.
Als negatief effect van het kabinetsvoorstel noemt VVN de kans dat automobilisten mogelijk vaker zullen doorrijden na een ongeval uit angst voor het verliezen van de no-claimkorting. Het gevaar dat voetgangers en fietsers onoplettender aan het verkeer deelnemen, acht VVN klein, omdat de kwetsbare groep lijf en leden niet zal riskeren.
De ANWB en de Voetgangersvereniging hebben zich ook positief uitgelaten over een verkeersverzekering. De Voetgangersvereniging was overigens ook te spreken over het kabinetsvoorstel. In tegenstelling tot de ANWB en de Voetgangersvereniging en het Verbond van Verzekeraars is VVN niet structureel betrokken geweest bij het vooroverleg over het wetsvoorstel.
Gevaarlijk gedrag
Twee jaar geleden heeft de inmiddels opgeheven Raad voor de Verkeersveiligheid gereageerd op eerdere wetsvoorstellen. De regering ging toen uit van een stelsel waarbij verkeersdeelnemers elkaars schade vergoeden. De Raad ging daar gedeeltelijk in mee, maar vond dat een persoon die “door gevaarlijk gedrag zichzelf én een ander een ongeval aandoet geen recht heeft op onbeperkte schadevergoeding van die ander”. Als de schuldvraag niet binnen een bepaalde termijn van bijvoorbeeld twee maanden is vastgesteld, zouden beide partijen hun eigen schade door de maatschappij van de tegenpartij uitgekeerd krijgen. Er werd daarbij niet uitgegaan van een uitzonderingspositie voor fietsers en voetgangers.
Voor de opheffing heeft de Raad uitgesproken dat de huidige regeling waarbij een automobilist voor minstens 50% aansprakelijk is bij een ongeval waarbij ook zwakkere verkeersdeelnemers zijn betrokken, normvervaging in de hand werken. Om te bereiken dat ‘eigen schuld’ van een van de betrokken partijen meer dan nu doorwerkt naar de veroorzaker van het ongeval is een goede uitwerking van het bonus-malussysteem volgens de Raad noodzakelijk.
Het aansprakelijkheidsstelsel dat de Raad voor de Verkeersveiligheid heeft ontwikkeld is naar de mening van VVN moeilijk uitvoerbaar.

Reageer op dit artikel