nieuws

Veerman pleit voor vorstverzekering

Archief

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit roept fruittelers en verzekeraars op om een verzekering mogelijk te maken die zware schade door nachtvorst kan dekken. In een brief aan de Tweede Kamer zegt hij te willen stimuleren dat het risico van zware vorstschade in de fruitteelt een verzekerbaar risico wordt. Eerder liet de minister nog weten vorstschade te beschouwen als normaal bedrijfsrisico.

Aanleiding voor de brief van de bewindsman is de extreme nachtvorst van begin maart. Fruittelers in de Noordoostpolder en de Flevopolder liepen hierdoor ernstige schade op, waardoor hun oogst in 2005 aanzienlijk lager zal uitvallen. In sommige gevallen dreigt zelfs een faillissement.
De vorstverzekering die Veerman nu voor ogen heeft, ligt in het verlengde van de vorig jaar totstandgekomen oogstschadeverzekering, reageert het Verbond van Verzekeraars. Deze dekt wateroverlast als gevolg van hevige lokale regenval. Een aantal jaar geleden is gekeken of die verzekering ook dekking kon bieden voor, bijvoorbeeld, droogte en vorst, maar dat ketste destijds af, mede vanuit LNV. Het verzekeringsvoorstel is toen dus afgeslankt tot ‘hevige lokale neerslag’. Momenteel wordt opnieuw over de vorstverzekering gesproken, aldus een woordvoerder van het Verbond.
In de tussentijd is er geen verzekering of calamiteitenfonds van waaruit een tegemoetkoming kan worden verstrekt aan de gedupeerde fruittelers. Als de vorstverzekering er komt, is de minister echter bereid om de telers een vergoeding te geven voor de huidige schade, mits zij zich dan daadwerkelijk verzekeren voor tenminste vijf jaar. “Zowel voor het stimuleren van een verzekering als voor een tegemoetkoming in de schade dient de goedkeuring van de Europese Commissie te worden verkregen”, laat Veerman veiligheidshalve nog weten.

Reageer op dit artikel