nieuws

Veel provisiespeelruimte in Mega Plan van Zurich

Archief

Zurich heeft zijn universal-lifeverzekering Mega Plan op diverse onderdelen vernieuwd. Zo zijn onder meer de provisiemogelijkheden vergroot. Verder is het beleid ten aanzien van de Wet op de Medische Keuringen versoepeld.

Tussenpersonen kunnen bij Zurich de provisie voortaan gedeeltelijk of zelfs geheel aan de poliswaarde ten goede laten komen. De retourprovisie kan zelfs zover gaan dat het intermediair een nettotarief aanbiedt. Verder kan de beloning variëren van volledige afsluitprovisie tot volledige doorlopende provisie.
Productveranderingen betreffen verder de kostenstructuur, die naar eigen zeggen vooral transparanter is gemaakt. Zo zijn de verkoopkosten (1%) bij de fondsbeleggingen afgeschaft, waardoor de klant direct ziet wat de werkelijke poliswaarde is. Ter compensatie zijn de aankoopkosten wel verhoogd van 1% naar 2,5%. Het investeringspercentage is niet langer vast 96%, maar is (alleen) in de eerste tien jaar verlaagd en daarna 100%. De administratiekosten worden voortaan in vaste bedragen gerekend, terwijl de variabele polisbeheerskosten, de opnamekosten en de afkoopkosten zijn afgeschaft.
Extra provisie
Het beleggingsassortiment van het Mega Plan is met drie fondsen uitgebreid: twee Threadneedle-fondsen en het Zurich Safety Fonds. Ten slotte is nieuwe (Windows)-offertesoftware ontwikkeld, genaamd Zoom (Zurich Offertes Op Maat).
Om de vernieuwing van het universal-lifeproduct extra luister bij te zetten, verhoogt Zurich tijdelijk de intermediairbeloning. Tot 1 juli geldt 1% extra afsluitprovisie bij koopsomproducten en 0,5% (premie maal duur) extra afsluitprovisie bij verzekeringen tegen periodieke premiebetaling. De extra afsluitprovisie wordt pas na afloop van de actieperiode (1 juli) uitgekeerd.
Werkloosheidsdekking
Zurich schrapt overigens de optie werkloosheidsdekking uit het Mega Woonplan. “De praktijk heeft uitgewezen dat deze dekking hoogst zelden wordt gesloten”, zo verklaart Zurich die stap.
Medische Keuringen
Gelijktijdig met de vernieuwing van het Mega Plan heeft Zurich zijn beleid met betrekking tot de Wet op de Medische Keuringen aangepast. Voorheen stelde de maatschappij zich op het standpunt dat er zonder medische waarborgen geen acceptatie plaatsvond. “Zonder risico-inschatting kun je niet verzekeren”, zo beweerde Zurich stellig. De kandidaat-verzekerde moest derhalve ‘vrijwillig’ voor medische waarborgen zorgen. Dat beleid wordt nu, mede op advies van het Verbond van Verzekeraars, versoepeld.
Bij collectieve pensioenverzekeringen (vijf of meer deelnemers) accepteert Zurich voortaan aanvragen voor het overlijdensrisico zonder medsiche waarborgen. Wel wordt het maximaal pensioengevende salaris op f 300.000 (140.000 euro) gezet. Voor het arbeidsongeschiktheidsrisico wordt een wachttijd van één jaar gehanteerd; door Zurich aangeduid als “eenjaarsrisico”.
Bij individuele aanvragen geldt eenzelfde wachttijd ook voor de overlijdensrisicodekking. Bij de arbeidsongeschiktheidsdekking wordt naast één carenzjaar een premieverhoging van 20% toegepast.

Reageer op dit artikel