nieuws

Veel nieuwe agenten voor Conservatrix

Archief

Conservatrix heeft vorig jaar een recordaantal agentschappen verleend

In totaal gingen 194 tussenpersonen voor het eerst zaken doen met Conservatrix, tegen 108 in 2005. De introductie van het samen met Argenta ontworpen hypotheekproduct was daarvoor een belangrijke stimulans. De Baarnse levensverzekeraar zegt tevreden te zijn over de omzetresultaten in 2006. Het brutopremie-inkomen groeide met 18% tot € 21,9 mln, waar de teller na een half jaar nog een plus van 47% had aangegeven. Conservatrix verwacht dit jaar een omzetimpuls uit een binnenkort te introduceren pensioenproduct voor het midden- en kleinbedrijf.

Reageer op dit artikel