nieuws

Veel haken en ogen aan ratings voor verzekeringsmaatschappijen

Archief

Ratings om de financiële sterkte van verzekeringmaatschappijen aan te geven, blijken niet gemakkelijk gemaakt te kunnen worden en de waarde ervan is twijfelachtig.

Deze opvatting overheerste op het recente symposium aan de Erasmus Universiteit over het onderwerp concurrentie in het verzekeringsbedrijf. (Zie ook pag. 33)
Prof. dr A. Oosenbrug, bijzonder hoogleraar waarderings- en verslaggevingsvraagstukken in het verzekeringsbedrijf aan de Erasmus Universiteit en directeur van Interlloyd Leven, veegde de vloer aan met ratingsystemen (en garantieregelingen).
“Ratingsystemen doen waar het toezicht voor is”. De beperkingen van ratings zijn volgens Oosenbrug: de onderbouwing, de interpretatie, de schijnzekerheid en de doublure. “Als er een ratingsysteem is, is de Verzekeringskamer overbodig. Anders zijn er twee stromingen naast elkaar. Ratings zijn nuttig, maar wel in handen van de toezichthouder”.
Ratingsystemen kunnen plotselinge klappen niet voorzien, en als de ratingsystemen werken is geheimhouding door de Verzekeringskamer flauwekul, meent hij.
Garantiefondsen doen volgens Oosenbrug datgene waar de solvabiliteitsmarge voor is. De solvabiliteitsmarge fungeert volgens hem als vangnet voor ontsporingen van verzekeraars en garantiefondsen zijn op hun beurt vangnetten voor solvabiliteitsmarges.
De aandacht moet gericht blijven op het functioneren van de accountant, de actuaris, de commissarissen en de toezichthouder, aldus de hoogleraar.
Daarbij merkte hij op dat de accountant wel de getrouwheid van de informatie van de maatschappij toetst, maar geen continuïteitswaarborgen geeft.
Op het eerste oog
Ratings lijken op het eerste oog interessanter voor het intermediair dan ze in werkelijkheid zijn, klonk door in de toespraak van NBvA-voorzitter mr A. van Voorst Vader.
“Het intermediair moet in de eerste plaats kunnen vertrouwen op het toezicht van de toezichthouder, die als enige instantie een echt goed zicht heeft of dient te hebben op de onder toezicht staande instellingen. In geval er goede, allesomvattende, hanteerbare ratingsystemen zijn, bestaan daarvoor bij het intermediair sympathieke gevoelens. Maar er zijn nogal wat facetten die twijfel geven”.
In verband daarmee zou hij willen zoeken naar een aantal ‘kapstokken’, die beter werken, goedkoper zijn en gemakkelijker toegankelijk”.
Deze toetsstenen kunnen volgens Van Voorst Vader ontwikkeld worden in samenwerking tussen de Verzekeringskamer, actuarissen, accountants en wetenschappers en zullen kunnen werken als een goede practische barometer.
De NBvA staat in beginsel positief tegenover een vangnet om de consument te beschermen tegen het teloorgaan van verzekeraars. Aan een garantieregeling kleven volgens de NBvA-voorzitter veel bezwaren. Hij pleitte ervoor om te onderzoeken of de oplossing bij Vie d’Or – overdracht van de polissen aan Twenteleven door ingrijpen van de Verzekeringskamer – een goed alternatief is voor een garantieregeling.
Vraagtekens
Van Voorst Vader stelde dat verzekeraars zich in groeiende mate willen profileren op basis van de solvabiliteitsmarge. “Dat is een manier om je te verkopen. Bij deze methode kun je vraagtekens zetten.”
De vraag rijst volgens hem of het vestigen van de aandacht op de actuele solvabiliteitsmarge niet een veel te beperkte focus is op de gegoedheid van een verzekeraar. “Het suggereert een absoluutheid voor nu en in de toekomst, waarover je kunt twisten. Simpelweg al door de vraag, of de huidige solvabiliteitseisen van de Verzekeringskamer nog wel up to date zijn, gezien tegenover de visie op de toekomst. Denk daarbij aan de invloed van uitloopschades en het lang-leven-risico en de aard van de herverzekeringsparaplu.”
Bij de beoordeling van de overlevingskansen van een maatschappij dient de aandacht zich vooral te richten op de verwachte toekomstige ontwikkeling van de solvabiliteit en niet alleen op de solvabiliteit die op een bepaald moment aanwezig is, betoogde de voorzitter van de NBvA.
Oosenbrug: ‘Als er een ratingsysteem komt, wordt de Verzekeringskamer overbodig’.

Reageer op dit artikel