nieuws

Veel appartementencomplexen onderverzekerd

Archief

Uit een steekproef van Centraal Beheer Achmea onder 250 verenigingen van eigenaren is gebleken dat circa 90% van de ‘niet getaxeerde’ appartementencomplexen in ons land is onderverzekerd tegen brandschade. Senior accountmanager Martien Klumper, die het onderzoek heeft uitgevoerd, vermoedt dat ongeveer de helft van de 80.000 eigenarenverenigingen in ons land moet worden beschouwd als ‘niet-getaxeerd’. Gemiddeld zijn deze appartementencomplexen 30% onderverzekerd.

 “Maar onderverzekeringspercentages van 50% komen ook regelmatig voor”, aldus Klumper. “Dat betekent in de praktijk dat als er één appartement in een complex van tien door brand wordt verwoest, de verzekeraar 50% van de schade vergoedt en de overige 50% door alle tien de leden van de vereniging van eigenaren moet worden betaald.” Over de stand van zaken in de markt van eengezinswoningen kan Klumper geen mededelingen doen. Die zijn niet in dit onderzoek betrokken.

Reageer op dit artikel