nieuws

Veel animo voor deeltijdpensioen

Archief

Tweederde van de Nederlanders staat positief tegenover pensionering in deeltijd, op voorwaarde dat zij op 65-jarige leeftijd volledig kunnen stoppen.

Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg (Center Data) en Avéro Achmea onder duizend mensen van 25 jaar en ouder. Eenderde wil volgens de onderzoekers in deeltijd nog wel langer doorwerken dan het 65e levensjaar. Verhoging van de AOW-leeftijd is door vrijwel niemand gewenst, al vindt de helft dat iedereen individueel zou moeten kunnen bepalen wanneer de AOW-uitkeringen ingaan.
De helft van de ondervraagden wil gaan deelnemen aan prepensioenregelingen op vrijwillige basis. Nog eens 30% doet dat zeker, maar 20% twijfelt hier sterk aan. Eveneens zo’n 20% van de mensen wil het gespaarde prepensioensaldo zelfs volledig of deels gaan opnemen. Op die vraag heeft 45% nog geen antwoord.
Slechts eenderde zegt te gaan deelnemen aan de levensloopregeling, voornamelijk ter verbetering van de oudedagsvoorziening. Slechts 10% denkt de regeling te gebruiken voor zorgverlof of een tijdelijke onderbreking van de arbeidsperiode (sabbatical). Opvallend is dat ruim 60% zegt niet of nauwelijks iets te hebben gehoord over de levensloopregeling.

Reageer op dit artikel