nieuws

Veel animo voor collectieve polis

Archief

Veel consumenten (67%) vinden het sluiten van collectieve ziektekostenverzekeringen via de werkgever een goed idee, zo blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

Nog geen kwart (24%) van de ondervraagden vindt dat iedereen zelf een ziektekostenverzekering moet sluiten en 8% heeft geen mening. Werkenden hebben meer voorkeur voor een collectieve ziektekostenverzekering dan niet-werkenden. Desondanks is het merendeel van de niet-werkenden (62%) voorstander van een collectieve verzekering.
Het Verbond van Verzekeraars denkt nog voor de jaarwisseling een rapport uit te brengen van het complete CVS-onderzoek naar de nieuwe zorgverzekering.

Reageer op dit artikel