nieuws

Veel Amerikanen stellen pensionering uit om financiële redenen

Archief

Vanwege de verslechterde economische omstandigheden denken veel Amerikanen dat zij op hun pensioendatum over te weinig financiële middelen beschikken om onbezorgd van hun oudedag te kunnen genieten

Bijna drie van de tien Amerikanen geeft dan ook aan om financiële redenen het tijdstip van pensionering uit te moeten stellen. Gemiddeld denkt men 5,7 jaar langer te moeten werken, zo blijkt uit het jaarlijkse pensioenonderzoek van verzekeraar Allstate. Daaruit blijkt tevens dat de naoorlogse baby-boomers positiever gestemd zijn over hun financiële oudedag dan 24- tot 37-jarigen. Van de laatste groep denkt 38% hun pensioendatum te moeten uitstellen tegen 27% van de baby-boomers. Ook denken meer vrouwen (31%) dan mannen (27%) dat zij later met pensioen kunnen gaan.

Reageer op dit artikel