nieuws

Vecozo

Archief

Vecozo

Het controleren van verzekeringsgegevens van verzekerden bij PNO Ziektekosten kan voortaan via Vecozo. Vanaf begin 2006 kunnen een aantal zorgverleners ook hun declaraties digitaal via de Vecozo-website indienen.
Geneesmiddelen
Met het nieuwe geneesmiddelenconvenant wordt _ 843 mln in 2006 en vooralsnog _ 971 mln in 2007 bespaard. In 2004 was dat nog ruim _ 600 miljoen. Met het nieuwe convenant, onder meer getekend door Zorgverzekeraars Nederland, krijgen zorgverzekeraars meer marktconforme sturingsmogelijkheden, zoals doelmatig inkopen.
Metzorgverzekerd
Scanwork heeft www.metzorgverzekerd.nl gelanceerd. Dit is een zorginformatiesite voor het intermediair over een zorgverzekeringsvergelijkingssysteem met afsluitmogelijkheden.
Vergoeding IVF
Achmea en de Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling hebben een contract ondertekend dat vergoeding van een nieuwe IVF-methode mogelijk maakt. De IVF-kliniek in Leiden is het enige zelfstandige behandelcentrum in Nederland dat volgens de nieuwe methode werkt.
Fysiotherapie
Verzekerden hebben sinds begin dit jaar geen verwijsbriefje meer nodig van een huisarts voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Minister Hoogervorst heeft hiertoe besloten om de keuzevrijheid te vergroten. Op www.fysiotherapie.nl staat hoe de verschillende zorgverzekeraars dit ondersteunen.
A0v-korting
Delta Lloyd verlengt de actie voor de aov-starterskorting voor ondernemers. De kortingsactie geldt tot 31 december 2006 bij een contractduur vanaf vijf jaar. De korting is 30% in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar. E-Zorggarant De zorgverzekerng van Delta Lloyd kan ook online gesloten worden via https://deltalloyd2.info.nl. Aan de achterkant koppelt het systeem er dan een tussenpersoon aan; via hem krijgt de internetter dan de polis in huis.
Zilveren Kruis
Zilveren Kruis heeft samen met TaalTool een webpagina ontwikkeld met informatie over de basisverzekering en andere gezondheidszaken in negen verschillende talen, waaronder Arabisch, Turks, Spaans en Pools. De webpagina is eind januari te benaderen via www.zilverenkruis.nl.
Wisselen
Een op tien Nederlanders heeft voor een andere zorgverzekeraar gekozen. Ruim eenderde deed dit vanwege de lagere kosten. Andere argumenten waren de samenstelling van het (aanvullende) pakket en door werkgevers aangeboden kortingen. Nog eens 24% overweegt een overstap. Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd door TNS Nipo.

Reageer op dit artikel