nieuws

VB-Pensioenprijs: inzendingen tot 1 maart 1996

Archief

Inzendingen voor de Pensioenprijs 1996 van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen moeten vóór 1 maart 1996 zijn ingediend.

Voor de tweejaarlijkse prijs – een oorkonde plus f 2.000 – komen in aanmerking: werkstukken, scripties, proefschriften, boeken, tijdschriftartikelen en andere publicaties tussen 1 januari 1994 en 1 januari 1996 die inzake pensioen de informatie vergroten of de meningsvorming en de studie stimuleren. De jury beoordeelt de inzendingen op hun wetenschappelijk en praktisch belang en op originaliteit en schrijfstijl.
De prijs wordt uitgereikt in het najaar van 1996.
Mededingende geschriften moeten worden gezonden aan de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, t.a.v. mr R. ten Wolde, Patrijsweg 30, 2289 EX Rijswijk. Nadere informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 070-398.7201.

Reageer op dit artikel