nieuws

VB-Pensioenprijs gaat naar ABP-onderzoeker

Archief

Eduard H.M. Ponds, onderzoeker bij de Staf Actuariaat van het ABP in Heerlen, heeft de Pensioenprijs van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB) gewonnen.

Ponds kreeg de prijs (f 2.000) voor zijn proefschrift “Supplementary Pensions, Intergenerational Risk-sharing and Welfare”, waarmee hij promoveerde aan de Katholieke Universiteit Brabant.
Hierin analyseert hij de welvaartaspecten van een eindloonregeling voor de deelnemende werknemers alsmede de intergenerationele welvaartsverdeling. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de samenhang tussen welvaartsaspecten en de geboden zekerheid op de levensstandaard na pensionering.
Het feit dat verzekeringsaspecten van pensioenen een onderbelicht thema zijn, was voor het VB mede een reden Ponds de prijs toe te kennen.

Reageer op dit artikel