nieuws

VB: nader onderzoek nodig

Archief

“Het voorstel van Omtzigt is sympathiek, maar moet eerst nader worden onderzocht”, reageert de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) op de Kamervragen van het CDA-lid.

De VB onderschrijft het belang van transparantie. “Daarom hebben de pensioenkoepels het uniform pensioenoverzicht ontwikkeld.” Ook vindt de vereniging informatie over de kosten van de pensioenuitvoerder belangrijk. “Wij hebben daarom de uitvoeringskosten van onze leden transparant gemaakt in een onderzoek. Dat wees uit dat de kosten van bedrijfstakpensioenfondsen het laagst zijn.”
Desondanks vindt de VB dat nader onderzoek nodig is, voordat wordt overgegaan tot het opstellen van kostenoverzichten. “Zo is alleen al het vastleggen van over welke kosten het precies gaat een complex proces.”

Reageer op dit artikel