nieuws

Varkenspestpolis haalbaar mits ‘reinheid’ verbetert

Archief

De varkenspest in ons land zorgt voor een miljoenenschade. Deze schade komt voor rekening van de overheid en de varkenssector zelf. De Landbouwuniversiteit in Wageningen onderzocht of ook particuliere verzekeraars hierbij in de toekomst een rol kunnen spelen.

Momenteel vallen besmettelijke ziekten, zoals de varkenspest, nog onder de werking van de ‘Gezondheids- en welzijnswet voor dieren’.
De wet voorziet in vergoeding van directe materiële schade indien van een hele sector de financiële positie in gevaar komt. Het zou de overheid veel waard zijn als (een deel van) de kosten van een epidemie, zoals die in Brabant uitbrak, voor rekening zou komen van verzekeraars.
In dat kader onderzocht de vakgroep Agrarische Bedrijfseconomie van de Landbouwuniversiteit de mogelijkheid om ziekten als varkenspest particulier te verzekeren. Op het moment dat in de Peel de eerste gevallen van varkenspest werden geconstateerd, presenteerde de universiteit toevalligerwijs de resultaten van haar studie.
Deels verzekerbaar
Niet alle, maar zeker een aantal schadeposten, zijn verzekerbaar, luidt de conlusie van het Wageningse onderzoek. De ‘ruimschade’ (afgemaakte dieren en geruimde materialen) is te verzekeren, mits deze verzekering voor iedereen verplicht wordt. Ook gevolgschade is op basis van de normale verzekeringsprincipes verzekerbaar, stelt Wageningen.
Absoluut onverzekerbaar is de ‘marktschade’, de schade die optreedt doordat de prijs van varkens daalt door exportbeperkingen ten gevolge van de epidemie. Dit blijkt uit het komende nummer van de Verbondsuitgave Welwezen.
De puur technische haalbaarheid van een verzekeringsproduct is één, of het product vervolgens ook aan de man gebracht kan worden, is iets anders. Volgens J.W. Holsappel, als productmanager van Delta Lloyd Landbouw nauw betrokken bij gesprekken tussen overheid, Landbouwuniversiteit en verzekeraars, zit het er dik in dat een dergelijke verzekering te duur uitpakt en daarom onvoldoende verkocht zal worden. Hij vergelijkt de verzekering voor varkensziekten met die voor rundvee. Slechts 20% tot 30% van de rundveehouders heeft een – wèl betaalbare – rundverzekering afgesloten.
Reinheid
Eén van de factoren die gaat meespelen bij het particulier verzekeren van varkens, is volgens Holsappel de ‘reinheid’ van de dieren. Deze reinheid wordt in ons land sterk bepaald door het feit dat er sprake is van grote im- en exportstromen.
Holsappel: “Nederland streeft wat de veehouderij betreft al jaren naar de ‘ziektevrije status’ voor diverse ziekten. Daar komen wij maar niet aan toe, onder meer vanwege die hoge mate van transito en doordat de bedrijven weinig gesloten zijn”.
Volgens Holsappel kan en moet de bedrijfsvoering van veehouders op een aantal vlakken aangepast worden, wil het risico verzekerbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan uitgebreidere certificering van de ziektevrije status.
Hij ziet ook een aantal praktische problemen bij het verzekeren van ziektes als de varkenspest. Hoe controleer je bijvoorbeeld de gezondheid van de veestapel? Wie beslist welke bedrijven wel en welke niet geruimd worden? Ook hangt er veel af van de opsporings- en controlefunctie van de overheid. Als er al zou worden overgegaan op private risicodekking, vinden verzekeraars toch dat de overheid een financieel belang moet houden.
De Landbouwuniversiteit gaat op verzoek van agrarische verzekeraars een vervolgstudie houden naar de haalbaarheid van de varkenspestpolis.

Reageer op dit artikel