nieuws

Variabele beloning populair bij topfuncties in verzekeringsbranche

Archief

De beloningsverschillen tussen topmanagers in de financiële dienstverlening met een functie van dezelfde zwaarte lopen sterk uiteen. Dit neemt niet weg dat er gemiddeld méér kan worden verdiend dan in andere bedrijfstakken. Vooral bij banken en effectenbanken ligt de honorering op een hoog niveau.

In een onlangs afgeronde studie van Hay Management Consultants ‘Hay Financial Services Survey 1994’, wordt inzicht gegeven in de honorering van directie- en managementfuncties in de financiële dienstverlening. Aan de inventarisering namen 59 ondernemingen deel met in totaal 450 functies. Er is een onderverdeling gemaakt naar banken, effectenbanken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en overige financiële instellingen zoals makelaars.
Het rapport biedt inzicht in de arbeidsvoorwaarden van eindverantwoordelijke directiefuncties en de functies die direct aan deze eindverantwoordelijken rapporteren. Naast een inventarisatie van bedrijfskenmerken, de grootte van de onderneming en de feitelijke beloningsniveaus, zijn gesprekken gevoerd met alle deelnemers om een goede indruk te krijgen van de mate van zelfstandigheid, de directiestructuur en de ondernemingsstrategie. Volgens Y. Baan, senior consultant bij Hay en verantwoordelijk voor de verzekeringsbranche, is juist dit soort informatie zeer bepalend voor de weging van functies en de daarbij behorende beloningsniveaus. “Een branchedirecteur van een grote maatschappij kan een veel zwaardere functie hebben dan een algemeen directeur bij een kleine maatschappij. Dit moet je goed in je onderzoek meewegen, wil je überhaupt functies met elkaar kunnen vergelijken.”
Boven de markt
Het Totaal Vast Inkomensniveau (totale gegarandeerde jaarinkomen, inclusief vakantietoeslag, dertiende maand, vaste gratificatie) ligt voor de totale markt voor financiële dienstverlening gemiddeld circa 25% boven de totale Nederlandse markt. Vooral de banken en de effectenbanken zorgen voor deze hoge score. Het totaal vast inkomen voor verzekeringsmaatschappijen ligt gemiddeld 10% lager dan voor de totale financiële dienstverlening.
De gemiddelde individuele ontwikkeling in 1993/1994 van het vaste inkomen voor de functies in het onderzoek bedroeg 3%.
Bonussystemen
Van de 59 deelnemende organisaties kent 70% een regeling voor variabel inkomen. Bij verzekeraars ligt dat percentage op 50. Het maximum variabel inkomen bedraagt voor ‘lichtere’ functies gemiddeld 15 à 20% en voor ‘zwaardere’ functies gemiddeld 25 à 30%.
Drs H. Koning eveneens senior consultant bij Hay ziet in de praktijk een duidelijke trend in de richting van variabele beloningssystemen. Hierbij wordt meer dan in het verleden een duidelijk financieel of strategisch doel gesteld. “De bonus als variabel beloningselement wordt steeds meer gekoppeld aan een te behalen rendement of een strategisch marktaandeel. Terwijl een bonus in het verleden nog wel op basis van een ‘goede prestatie’ werd toegekend, moeten daar tegenwoordig veel hardere prestatie-indicatoren aan worden gehangen. De prestaties worden doorzichtiger gemaakt. De discretionaire bonussen maken plaats voor target based incentives.”
Eén op de tien organisaties in het onderzoek met variabel inkomen kent een regeling zonder maximum. Voor de overige geldt voor de verschillende functiegroepen een maximum variabel inkomen dat varieert van 15 tot 30% van het vaste inkomen.
Incentives voor langere termijn, zoals aandelen- en optieregelingen, komen nu slechts in zeer beperkte mate voor. Slechts 5% van de organisaties kent een dergelijke regeling; 10% zegt de introductie van zo’n regeling te overwegen. “Dit neemt niet weg, dat in de totale Nederlandse markt voor directie- en managementfuncties aandelenoptieplannen steeds meer voorkomen”, zegt Baan. “Naast het feit dat deze regelingen een kosteneffectief en bindend beloningsinstrument kunnen vormen, speelt de fiscale attractiviteit van dergelijke regelingen een rol.”
De ontwikkeling van het vaste inkomen (dus zonder de variabele toeslag) wijkt niet noemenswaardig af van de cao-ontwikkeling. Het is een typisch volgbeleid zegt Koning. Dit neemt niet weg dat er wel beweging is gekomen in de mobiliteit van mensen. “Zeker door fusies hebben er nogal wat mensen een andere baan gekregen. Bij het vaststellen van het nieuwe inkomen zijn de onderhandelingen en de vorige functie zeer bepalend. Zo’n acht jaar geleden was dat heel anders.”
Secundaire voorwaarden
De secundaire arbeidsvoorwaarden (vaste kostenvergoeding, bedrijfsauto, uitgesteld inkomen, financieringsfaciliteiten) liggen zonder uitzondering enigszins hoger dan de algemene Nederlandse beloningsmarkt, blijkt uit het onderzoek. Er is hierbij weinig verschil tussen de sectoren.
Reorganisaties
Als gevolg van de vele reorganisaties – het herindelen van de bedrijfsprocessen – hebben veel verzekeraars momenteel een personeelsprobleem zegt Baan. “Om efficiënter en goedkoper te werken, wordt soms de gehele organisatie op zijn kop gezet. Het ‘neerzetten’ van de nieuwe organisatie – het laten functioneren van de juiste mensen op de juiste plek – is echter niet eenvoudig. Maatschappijen hebben het daar ook moeilijk mee. Het logistieke proces van bijvoorbeeld het afhandelen van een offerte Leven Individueel, is op papier uitstekend te schetsen. Maar het moet wel worden vertaald naar functies, want het zijn uiteindelijk de mensen die het werk moeten doen. Daar zit vaak het knelpunt.”
Voor meer informatie over de Financial Services Survey: Hay Management Consultants Utrecht, tel: 03033.32.33. ————————————————————- Gemiddeld salarisniveau verzekeringsmaatschappijen klein middel groot Algemeen directeur f 220.000 f 305.000 f 455.000 Lid directie f 175.000 f 240.000 f 370.000 klein : personeel: circa 150 premie-inkomen: circa f 120 mln middel : personeel: circa 500 premie-inkomen: circa f 700 mln groot : personeel: > 1.200 premie-inkomen > f 1.500 mln

Reageer op dit artikel