nieuws

Variabel Investerings Plan (Amev) krijgt meer dekkingsmogelijkheden

Archief

Amev heeft de mogelijkheden van haar beleggingsverzekeringen onder de naam Variabel Investerings Plan uitgebreid.

Er is een nieuwe overlijdensrisicodekking toegevoegd: een uitkering van 90% van de verkoopwaarde van de opgebouwde belegging. Dit tarief is bedoeld voor mensen die een hoge uitkering bij leven op de einddatum belangrijker vinden.
Drie soorten risicodekking
Het produkt kent nu drie soorten uitkering bij overlijden:
1. een vast verzekerd kapitaal; maar als de verkoopwaarde van de belegging op het moment van overlijden hoger is dan dat verzekerd kapitaal, dan wordt deze waarde uitgekeerd. Bij overlijden in de eerste helft van de looptijd, wordt de uitkering van de verkoopwaarde verhoogd met 10%.
2. de som van de betaalde premies; als de verkoopwaarde van de belegging op het moment van overlijden hoger is dan deze som, dan wordt deze waarde uitgekeerd. Ook hier wordt bij overlijden gedurende de eerste helft van de looptijd de uitkering van de verkoopwaarde met 10% verhoogd.
3. de verkoopwaarde van de belegging; bij overlijden in de eerste helft van de looptijd wordt de uitkering van deze verkoopwaarde met 10% verminderd.
In elk van de drie vormen kan vooraf de einddatum worden vastgelegd en bestaat de mogelijkheid om de einddatum later in te vullen (‘open einddatum’).
Bij gelegenheid van de uitbreiding van de overlijdensrisicodekkingen zijn de risicopremies verlaagd, aldus Amev.

Reageer op dit artikel