nieuws

Vangnet-aov niet eenmalig

Archief

De ‘vangnet-polis’ voor zelfstandige ondernemers die geweigerd worden voor een aov ter vervanging van de WAZ-dekking, blijft bestaan. Dit heeft minister De Geus bevestigd in antwoord op Kamervragen.

“De alternatieve verzekering”, zei De Geus, doelend op de ‘vanget-aov’, “is ook toegankelijk voor degenen die in de toekomst als zelfstandige ondernemer willen starten, maar voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering worden geweigerd of slechts met premieopslagen en/of uitsluitingen kunnen worden geaccepteerd”. “Om voor de alternatieve verzekering (red: vangnetpolis) in aanmerking te komen, dienen zij binnen drie maanden na de start van hun bedrijf een verzekering aan te vragen.”
De Geus was in de Tweede Kamer aan de jas getrokken door het Kamerlid Verburg (CDA). Verburg had van TNO en het Breed Platform Verzekerden en Werk vernomen, dat verzekeraars bij de toeloop van zelfstandigen voor een WAZ-vervangende verzekering, “voor zo’n 60.000 zelfstandigen de polisdeur hadden dichtgehouden”. Volgens De Geus is het daarbij niet gegaan om ‘vangnetpolissen’ maar om reguliere dekkingen. Hij legde uit dat verzekeraars het recht hebben verhoogde risico’s niet te accepteren en dat daarvoor “de alternatieve verzekering” (de ‘vangnetpolis’) in het leven was geroepen “waarvoor geen medische acceptatie geldt”. “Ik ga er van uit”, besloot De Geus, “dat de met het Verbond van Verzekeraars gemaakte afspraken worden nagekomen”. “Mochten mij te zijner tijd berichten bereiken dat dit anders zou zijn, dan zal ik daarover in contact treden met het Verbond van Verzekeraars.”

Reageer op dit artikel