nieuws

Van Voorst Vader wijst intermediair op risico fiscale aansprakelijkheid

Archief

NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader heeft tijdens een bijeenkomst van de Onderlinge ‘s-Gravenhage op de aansprakelijkheidsrisico’s die voor tussenpersonen om de hoek komen kijken bij de advisering (of nalaten daarvan) in verband met het nieuwe belastingstelsel.

“Van het intermediair heeft 95% op 1 januari zijn pensioenparaplu niet op orde. Tussenpersonen hebben zich maar beperkt kunnen voorbereiden op het nieuwe belastingplan, terwijl toch elke post binnen de portefeuille moet worden nageplozen op mogelijke fiscale consequenties. De zomer moet gebruikt worden om portefeuilles door te lichten en databestanden te actualiseren”, waarschuwde Van Voorst Vader het aanwezige intermediair.
In dat kader pleitte de NBVA-voorzitter voor een ‘uitstel-clausule’. Hij drong er bij de lobby van verzekeraars op aan om bij de minister van Financiën te pleiten voor zo’n clausule die eventuele claims van ontevreden klanten tegengaat. Dat zou een “terechte rugdekking” zijn voor het intermediair.
Van Voorst Vader heeft geen vastomlijnd idee hoe zo’n clausule eruit zou moeten zien. “Maar ik zou mij kunnen voorstellen dat voor het boekjaar 2001 de aangifte pas ingediend hoeft te worden vóór 31 december 2003 als het gaat om aftrekfaciliteiten voor het pensioen”.
Tegelijkertijd riep hij de verzekeraars op om kernrelaties niet voor te trekken bij deze problemen, maar gelijkwaardige normen te hanteren voor alle tussenpersonen. “Het middelgrote en kleine intermediair mag niet op achterstand gezet worden. Er zal goed gekeken moeten worden naar de aard en omvang van de vragen over bestaande polissen die bij het intermediair leven met betrekking tot het nieuwe belastingplan.”
“Het is schaamteloos zoals de overheid de branche opzadelt met administratieve lasten.”

Reageer op dit artikel