nieuws

Van spaargeld Wereldpartner Polis (Reaal) gaat een deel naar Novib

Archief

Reaal Verzekering heeft in samenwerking met de Nederlandse organisatie voor internationale ontwikkelingssamenwerking Novib de Wereldpartner Polis uitgebracht, een spaarverzekering waarbij de verzekeringnemer een deel van het spaargeld schenkt aan projecten in ontwikkelingslanden.

De deelnemer schenkt over de gehele spaarperiode circa 20% van zijn spaarstortingen onmiddellijk aan de Novib. Van de uitkering op de einddatum bij leven gaat 10% naar de organisatie. Die schenkingen worden geregeld via een notariële akte, waardoor deze volledig aftrekbaar zijn voor de belasting.
Bij overlijden
Ook van de uitkering bij overlijden gaat standaard 20% naar de Novib. De deelnemer kan de overlijdensuitkering ook volledig laten toekomen aan de Novib.
Door dit produkt krijgt de organisatie meer zekerheid op lange termijn voor de financiering van projecten in ontwikkelingslanden.
Bij een bestand van 500 polissen met een maandpremie van f 125 en een gemiddelde looptijd van 20 jaar kan de Novib rekenen op een gegarandeerd bedrag van f 3 mln over de totale looptijd, becijfert Reaal.
Het nieuwe produkt wordt aangeboden aan onder meer relaties van Reaal en van de Novib.
Vorig jaar bracht Reaal de Spaarbewust Polis uit, een spaarverzekering met beleggingen ter verbetering van het milieu.

Reageer op dit artikel