nieuws

Van Schijndel (Interpolis): ‘Samen premie differentiëren’

Archief

Door middel van een column in de GPD-dagbladen is Interpolis-directievoorzitter Piet van Schijndel opnieuw een discussie gestart over solidariteit en premiedifferentiatie bij verzekeringen. “Verzekeraars kunnen alleen differentiëren als ze daarin één lijn trekken”, zo vindt Van Schijndel.

De Interpolis-topman riep al een jaar geleden, bij de presentatie van de jaarcijfers van Interpolis, op tot een publieke discussie over solidariteit bij verzekeringen. Zijn oproep, ingegeven uit verontwaardiging over de goedkope overlijdensrisicopremie die Legal & General voor rijken invoerde, bleef toen onbeantwoord. In het kielzog van het plan van minister Borst van Volksgezondheid om rokers zelf te laten opdraaien voor de kosten van cholesterolverlagende medicijnen, zet Van Schijndel het onderwerp opnieuw in de schijnwerpers.
Volgens Van Schijndel is het solidariteitsprincipe de grondslag onder het stelsel van sociale voorzieningen, maar ook van particuliere verzekeringen. “Een groot goed. Het principe houdt in dat we met velen premie betalen voor de pech of het ongeluk van de enkeling. Als zo’n enkeling er niets aan kan doen dat het verzekerde risico hem overkomt, betalen alle verzekerden samen de schade. Zo simpel is dat.”
“Minder simpel wordt het als een verzekerde het risico welbewust over zichzelf afroept. En dat is bijvoorbeeld bij rokers het geval. Ergens heeft solidariteit haar grenzen. Maar waar liggen die?”, zo vraagt Van Schijndel zich af. Een hogere premie of hogere eigen bijdrage voor mensen die welbewust risico over zich afroepen, zoals rokers, is volgens hem geoorloofd. “Sterker nog: een verzekeraar stimuleert ermee dat de roekeloze verzekerde zich solidair gaat gedragen met zijn medeverzekerden door af te zien van zijn risicovolle gedrag.”
Discutabel
Van Schijndel waarschuwt er echter voor om door te schieten in de premiedifferentiatie. Verschil tussen rijken en armen is “oneigenlijk” maar “tegelijkertijd besef ik dat verschil maken in de prijs van overlijdensrisicoverzekeringen voor mannen en vrouwen discutabel is”. Toch voert Interpolis zelf geen rokerstarieven in of trekt zij premies voor mannen en vrouwen gelijk. “Een individuele verzekeraar kan zijn nek uitsteken en premies voor vrouwen en mannen gelijktrekken, maar dan verliest hij zijn vrouwelijke klanten aan een collega die de dames der schepping wel voordeliger blijft bedienen.”
“Anders gezegd: verzekeraars kunnen alleen differentiëren als ze daarin één lijn trekken. Anders blijven de meest integere verzekeraars met de slechtste risico’s zitten”, aldus Van Schijndel, die wil dat verzekeraars gaan afspreken welk risico wél en welk risico net níet meer binnen het solidariteitsprincipe valt. “Dat wordt een heel lastige discussie, maar daarom hoeven we haar nog niet uit de weg te gaan. Geïnspireerd door mevrouw Borst roep ik alle verzekeraars op een constructieve dialoog aan te gaan met elkaar, met de politiek, met de zorgsector en eigenlijk met de samenleving als geheel. Want solidariteit raakt iedereen.”
Volgens de Interpolis-topman is de discussie onder meer zinvol met het oog op de voortschrijdende gentechnologie. “Die maakt het mogelijk om gezondheidsrisico’s van verzekerden vooraf in kaart te brengen. Genetische aanleg voor hart- en vaatziekten? Verhoogd risico op vroegtijdige dementie? Biologisch bepaalde neiging tot verslaving of crimineel gedrag? Omhoog met die premie! Ik moet er niet aan denken dat we ooit zo zullen gaan redeneren. Misschien moeten we die informatie helemaal niet gebruiken”, zo verzucht Van Schijndel.

Reageer op dit artikel