nieuws

Van Nierop uit verlies

Archief

Van Nierop Assuradeuren is uit het verlies. Het assuradeurenbedrijf in levensverzekeringen heeft in 1994 een winst behaald van f 0,4 mln tegenover een tekort van f 1,5 mln in 1993.

Het resultaat is verbeterd dankzij de stijging van het premie-inkomen en dankzij betere samenwerkingscondities met de volmachtgevers Elvia en UAP: een hogere sterftewinstdeling en 0,1% meer van de rentemarge voor Van Nierop.
Het premie-inkomen steeg met 26% tot f 101 (80) mln, waarvan f 44 (42) mln periodieke premies zijn en f 57 (38) mln koopsommen, meldt Van Nierop.
Het verzekerd bedrag beloopt nu f 1,5 (1,4) mld en de voorziening verzekeringsverplichtingen bedraagt nu f 370 (290) mln.
Van Nierop heeft 30 medewerkers in dienst en telt 6 vacatures, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel