nieuws

Van Nierop stimuleert declaratie bij klant

Archief

Aegon-dochter Van Nierop adviseert tussenpersonen om een deel van hun beloning te halen uit declaraties bij de klant. Hiermee zouden zij worden aangezet tot overtreding van de Wabb.

Het opmerkelijke advies gaat gepaard met de introductie van de DGA KapitaalRekening. Van Nierop geeft de tussenpersoon voor het aanbrengen van een dergelijke verzekering een rendementsprovisie van 0,2% per jaar. “De overige kosten van de assurantie-adviseur worden niet via de verzekering verrekend”, aldus de Aegon-dochter.
Van Nierop adviseert vervolgens om eventueel een declaratie in rekening te brengen bij de besloten vennootschap. Het volmachtbedrijf vindt niet dat hiermee wordt aangestuurd op overtreding van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (art. 13 Wabb). “Die declaratie betreft geen Van Nierop-kosten”, aldus Aegon-woordvoerder Peter Mulder.
Wabb-kenner Harry de Meij van de Sociaal-Economische Raad meent wel dat hiermee wordt aangezet tot overtreding van de wet. “Artikel 13 van de Wabb, die nog steeds geldt, schrijft voor dat tussenpersonen alleen beloond mogen worden in de vorm van provisie, uit te betalen door de verzekeraar. Dit advies van Van Nierop lijkt mij op gespannen voet te staan met dit wetsartikel.”
Product
Van Nierop hoopt met de DGA Kapitaalrekening een nieuwe markt aan te boren. Directeuren-grootaandeelhouders kunnen met het product een bij de eigen BV lopende kapitaalverzekering omzetten naar een polis bij een professioneel verzekeraar. Daarmee wordt progressieve belastingheffing in box 1 – tegen maximaal 52% – ingewisseld voor heffing in box 3, met een mogelijke vrijstelling tot f 272.000. Aanleiding voor de ontwikkeling van het product is de nieuwe belastingwet, waarin het rendement op een kapitaalverzekering bij de eigen BV wordt belast.
Van Nierop tracht de polisoverdracht voor de dga zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Daartoe zijn allereerst de beleggingsmogelijkheden groot. Bij polissen met een overdrachtswaarde van f 500.000 of meer neemt Bank Labouchere desgewenst het vermogensbeheer in handen. Bij waarden tussen f 350.000 en f 500.000 kan gebruik worden gemaakt van vermogensadvies van Bank Labouchere.
Verder claimt Van Nierop lage kosten. Voor de overdracht wordt – afhankelijk van de poliswaarde – 1% tot 2% aan kosten ingehouden. Andere kosten zijn 0,7% per jaar over de reservewaarde en f 120 per jaar. Daar zou nog een declaratie van de tussenpersoon bij kunnen komen.

Reageer op dit artikel