nieuws

Van Nierop Assuradeuren: kleine spaarverzekeringen zijn te bewerkelijk

Archief

Van Nierop Assuradeuren heeft zich na enkele experimenten teruggetrokken uit de spaarmarkt omdat deze zeer bewerkelijk bleek en te lage verdiensten opleverde, schrijft de directie in het jaarverslag over 1994.

“Na de invoering van de Brede Herwaardering heeft de verzekeringswereld zich gestort op de spaarmarkt. Wij denken dat verzekeringsprodukten zich niet goed lenen voor deze markt omdat de toegevoegde waarde van het verzekeringsbedrijf daarvoor te duur is”, aldus Van Nierop. “Voor lage spaarbedragen kan men beter gebruik maken van de rente- en dividendvrijstellingen”.
De assuradeur trekt de grens bij circa f 200 premie per maand. Beneden die grens zijn de kosten relatief te hoog, gezien ook allerlei bemoeienissen van de spaarders en het grote verval, licht men toe. Dit standpunt van Van Nierop geldt ook ten aanzien van bedrijfsspaarregelingen.
Offertes onvergelijkbaar
De offertes van Van Nierop Assuradeuren lijken soms ten onrechte ongunstiger dan die van de concurrentie, aldus het jaarverslag. Oorzaak: bij concurrenten kunnen geen vergelijkbare offertes worden verkregen en wordt geen heldere informatie verschaft over de grondslagen van de offerte terwijl Van Nierop naar eigen zeggen als enige in dit opzicht open en duidelijk is. De assuradeur zegt veel hinder te ondervinden van de onvergelijkbaarheid en ondoorzichtigheid van offertes.
Het premie-inkomen bij Van Nierop Assuradeuren heeft vorig jaar de f 100 mln gepasseerd. Het beliep in 1994 f 101,2 mln (1993: 80,3) mln.
Het verzekerd kapitaal overschreed de f 1,5 mld. Het aantal polissen beliep einde 1994 ruim 12.000.
De ontvangen tekencommissie is gestegen door de groei van de produktie èn door een wijziging van de volmachtcondities.
‘Schot in de roos’
Van Nierop Assuradeuren viert dit jaar het 10-jarig bestaan. “Het is plezierig te constateren dat de filosofie en de visie waarop het bedrijf is gebaseerd, een schot in de roos blijken te zijn geweest. De aanpak van Van Nierop Assuradeuren kan het best worden getypeerd door het motto: ‘Het is en blijft uw eigen geld’. De cliënt behoudt het beheer en de beschikking over de middelen die hij in zijn verzekering heeft geïnvesteerd”, aldus het jaarverslag.
Het gemiddelde aantal medewerkers (uitgedrukt in hele banen) bedroeg vorig jaar 31 (28) personen.
Van Nierop verwacht over 1995 een flinke groei van het premie-inkomen en een positief resultaat. In het eerste halfjaar groeide het premie-inkomen met ruim 40%. Van Nierop Assuradeuren 1994 1993 (in f mln) premie-inkomen 101,2 80,3 wv premie periodiek 43,8 42,4 premie ineens 57,4 37,8 ontvangen tekencommissie 12,7 10,1 provisie aan tussenpersonen 6,1 5,5 bruto marge 6,6 4,5 kosten 5,7 4,7 bedrijfsresultaat 0,9 – 0,2 winst na belastingen 0,4 – 1,5 balanstotaal 32,8 15,8 eigen vermogen 2,5 0,2 langlopende schulden 8,9 7,8 kortlopende schulden 21,3 7,8
Ter viering van de tiende verjaardag bracht Van Nierop Assuradeuren met medewerkers en een selectie tussenpersonen onlangs een zonnige dag op het IJsselmeer door, op de driemastschoener ‘Willem Barentsz’. Op de foto staan in het midden de stichters van het bedrijf: directeur mr Th.A. van Nierop (links) en adjunct-directeur H.J.O. Völkers.

Reageer op dit artikel