nieuws

Van Lanschot gaat Cardif-polis onder eigen label verkopen

Archief

Van Lanschot Assurantiën gaat onder eigen label een woonlastenverzekering van Cardif verkopen.

De in vermogende particulieren gespecialiseerde tussenpersoon had nog geen eigen product dat inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid dekte. Cardif heeft daarom de op de doelgroep toegesneden Inkomensverzekering voor Hypotheeklasten ontwikkeld. Hypotheeklasten kunnen tot een jaarbedrag van _ 150.000 worden verzekerd. “Door de koppeling aan de woonlasten blijft de premie betaalbaar en het proces eenvoudig”.
De polis kan worden gesloten door klanten tot en met 60 jaar oud. Een medische test is verplicht. De verzekering keert uit vanaf 25% arbeidsongeschiktheid; het criterium is naar keuze beroepsarbeidsongeschiktheid of ongeschiktheid voor een passend beroep. Er wordt uitgekeerd tot het einde van de looptijd (maximaal 30 jaar).
Een werkloosheidsdekking biedt de polis niet. “Bij de doelgroep bestond specifiek behoefte aan een aov-product voor woonlasten als alternatief voor de reguliere aov. Onder de Van Lanschot-klanten bevinden zich relatief veel ondernemers, waarbij een WW-dekking dus niet aan de orde is.”

Reageer op dit artikel