nieuws

Van Klinkenberg (Univé) zwaait na 24 jaar af

Archief

Aanstaande woensdag neemt hij afscheid van de Univé-organisatie. Een dag later vindt de formele afscheidsreceptie plaats. Op 31 december had Reempt van Klinkenberg (55) zijn laatste werkdag als voorzitter van de directie van Univé.

Vierentwintig jaar geleden begon Van Klinkenberg als adjunct-directeur van de Zwolse verzekeraar Novo. In 1980 werd hij daar hoofddirecteur. Na de fusie met Verzekeringen DLG oogstte Van Klinkenberg vooral lof voor de wijze waarop hij beide bedrijven – en later ook Noord-Holland-Noord – liet integreren tot het huidige Univé.
Wat hem tijdens dat fusieproces vooral heeft getroffen, was de eenvoud waarmee persoonlijke verkoop via onderlingen (Novo) gecombineerd kon worden met direct-writing (DLG en Noord-Holland-Noord). “De markt keek er eerst wel vreemd tegen aan, maar de fusiepartners konden zich er prima in vinden en ook de verzekerden bleken er geen enkele moeite mee te hebben.”
“Wat ik echt als een verrassing heb ervaren, was dat medewerkers van de verschillende bedrijven heel goed met elkaar bleken te kunnen samenwerken. De cultuurverschillen tussen bedrijven en locaties bleken in het integratieproces veel kleiner dan gedacht. Je kunt stellen dat het begintraject, het communiceren van de samenwerking naar de markt toe, en het eindtraject, het herstructureren en feitelijk integreren van de organisaties, in de praktijk relatief eenvoudig zijn verlopen.”
Van Klinkenberg is er terecht trots op dat vanwege de fusie nauwelijks mensen zijn vertrokken bij Univé. “De binding van de medewerkers met dit bedrijf is groot. We hebben getracht dat zo te houden.”
Boeiend
Daarentegen viel het automatiseringstraject tegen. “Het afstemmen van de systemen in de back-office heb ik te licht ingeschat”, bekent Van Klinkenberg. “Bij die integratie kwamen we erachter dat alledrie de organisaties dezelfde dingen weliswaar goed deden, maar wel heel verschillend. Als mens was dat boeiend om te constateren: dat mensen voor hetzelfde probleem totaal verschillende oplossingen vinden. Maar in de praktijk was het een ramp.”
Aan het relatief lange traject zat echter ook een voordeel. “Het aanvaardingsproces is hierdoor vrijwel parallel gelopen aan het besluitvormingsproces. En dat is mijns inziens beter dan snelle besluitvorming en lange acceptatie.”
Klaar
Voor zijn gevoel is Van Klinkenberg klaar bij Univé. “Dat bedoel ik niet zelfvoldaan. Een organisatie als Univé is nooit klaar. Maar wat ik eind jaren zeventig voor ogen had, is gerealiseerd. En in omvang nog veel groter zelfs dan gedacht.”
“Voor de organisatie is het goed dat iemand anders nu het roer overneemt.” Van Klinkenberg vindt ook dat iemand na tien jaar directeurschap plaats moet maken. Hij heeft zich aan die stelregel zelf evenwel niet gehouden. “Het fusieproces is daar de schuldige van. Gelukkig was dat een heel andere klus dan het alleen maar geven van dagelijkse leiding aan het bedrijf. Maar nu is de uitdaging wel een beetje weggeëbd.”
Van Klinkenberg is vervroegd met pensioen gegaan. “Maar emotioneel heb ik het gevoel iets anders te gaan doen. Ik weet alleen nog niet wat: een studie architectuur of misschien wel adviseur van een verzekeringsbedrijf.”
Reempt van Klinkenberg: klaar bij Univé.

Reageer op dit artikel