nieuws

Van Kampen Groep: uitbouwen organisatie met subagenten

Archief

Vergroting van het premievolume door samenwerking met meer subagenten is het streven. De Van Kampen Groep in Amsterdam bouwt hard aan uitbreiding van een organisatie, vergelijkbaar met de ‘postenbank’ DAK, maar met een uitgebreider dienstenpakket. De aanpak lijkt succesvol: onlangs trad Hypotheek Select in Heiloo als 1.500e subagent toe.

Meer nog dan voorheen timmert de Van Kampen Groep aan de weg. In de markt geldt de adviesgroep als een ‘groeier’. Vorig jaar nam de omvang van Van Kampen spectaculair toe: het aantal medewerkers steeg naar 34 (24), en de premie-omzet naar f 35 (18) mln, waarvan het leeuwedeel uit schadeverzekeringen.
De groep omvat: Assurantie Advies Bureau Jac. van Kampen & Zn (agentschappen van ruim 90 verzekeraars, banken, en financieringsmaatschappijen), Van Kampen Assuradeuren (11 volmachten), Van Kampen Financiën, en Van Kampen Intermediair Service.
“Thans worden we met andere ogen bekeken. We zijn ineens een serieuze partner geworden. Zo profileren we ons ook richting verzekeraars en banken”, zegt manager leven en hypotheken P. de Roy (34). Voorheen was hij werkzaam voor De Centrale, en later Reaal. Tussendoor had hij vijf jaar een assurantiekantoor in Lelystad, dat als subagent regelmatig zaken deed met de Van Kampen Groep. “Uit die contacten is ruim twee jaar geleden dit dienstverband voortgekomen.”
KompasPakket-formule
In die periode trok de Van Kampen Groep de aandacht met de introductie van het KompasPakket, een arrangement voor subagenten op het gebied van schadeverzekeringen.
Volgens deze formule kunnen subagenten via één rekening-courant posten ‘stallen’ van maatschappijen waarmee zelf geen relatie bestaat, risico’s onderbrengen in volmacht en op de assurantiebeurzen in Amsterdam, Rotterdam en Londen.
Dit ‘abonnement’ op het Kompas-Pakket kost f 30 per maand of f 330 per jaar. De provisie wordt voor 50% doorbetaald; bij leven- en hypotheekposten is dat de volledige afsluitprovisie. De belangstelling onder het intermediair is groot, vertelt De Roy. “Het is een gat in de markt. Het KompasPakket wordt nu door 1.500 tussenpersonen afgenomen, ongeveer vier keer zo veel als bij de lancering vijf jaar geleden.”
Het aantal subagenten dat het pakket afneemt, is fors gestegen door onder meer de overname (ruim twee jaar geleden) van de subagentenportefeuille van Merrem La Porte Hogestijn, een assurantiebedrijf van Aegon. De Roy: “Met niet alle kantoren werken we regelmatige samen. Ook hierbij is het zo, dat met 20% van de kantoren 80% van de zaken wordt gedaan.” Aan de relatie met de subagenten (“er zitten kantoren bij die groter zijn dan wij”) worden hoge eisen gesteld. Zo is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht, aldus De Roy. Volgens hem werken “enkele tientallen” subgenten met een C-inschrijving. “Zij worden vóór 1 april aangeschreven, met de vraag wat ze gaan doen. Overname van hun portefeuille is één van de mogelijkheden, maar er zijn wellicht alternatieven.”
Uitbreiding dienstverlening
Om de dienstverlening van de KompasPakket-formule uit te breiden, komt Van Kampen Groep eind deze maand met een hypotheek-arrangement onder eigen label op de markt, in samenwerking met ING Bank en verzekeraar Royal Nederland.
Het advies- en verkooptraject wordt verzorgd door Van Kampen en de administratie en het beheer van de hypotheken wordt gedaan door Royal Nederland. “Deze maatschappij verzorgt ook back-officefaciliteiten.”
Ter introductie heeft Van Kampen Groep een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd: op woensdag 15 maart in hotel Golden Tulip in Purmerend, en op vrijdag 31 maart in Residence Groot Hedeborgh in Garderen. Beide lunch-presentaties beginnen om 12.00 uur.
Levenarrangement in april
In de loop van april wordt een levenarrangement toegevoegd, vertelt De Roy. “We beperken ons tot de stallingsfunctie. Uit onderzoek is ons gebleken, dat veel tussenpersonen hieraan behoefte hebben. Inmiddels is een proef gehouden waaraan door tien assurantiekantoren is deelgenomen.”
Het levenarrangement zal vijf produkten omvatten: een dread-diseasepolis, een universal-life en unit linked-produkt, een spaarkasverzekering, een natura-uitvaartprodukt, en de bestaande Risico Vrij-polis (Amev). “De risicodragers staan voor 90% vast.”
Het dienstenpakket zal worden gecompleteerd met specifieke netwerk-faciliteiten: diensten die tegen kostprijs aan subagenten worden geleverd. “Van Kampen Groep zal een helpdesk in het leven roepen die haar tussenpersonen ondersteunt op het gebied van opleiding, training, marketing, promotie, verkoop, beveiliging etc. Daartoe leggen we met contacten met externe (advies)bureaus die op incidentele basis kunnen worden ingeschakeld door de subagenten.”
Directeur L. van Kampen verraste R. Jansen van Hypotheek Select in Heiloo met een taart.

Reageer op dit artikel