nieuws

Van Kampen Groep: intermediair kan strijd aan met ziekenfondsen

Archief

De Van Kampen Groep heeft aan haar assortiment voor het intermediair een ziektekostenpakket toegevoegd dat zowel voor particulier- als voor fonds-verzekerden dekking biedt. De nieuwe zorgverzekering, die is opgezet in samenwerking met Geové, stelt tussenpersonen in staat ook relaties die in het ziekenfonds zitten een aanbod te doen.

“De zich steeds commerciëler opstellende ziekenfondsen vormen een grote concurrent”, stelde de Van Kampen Groep in een mailing aan haar kernrelaties. Maar het intermediair hoeft dit najaar niet lijdzaam toe te kijken, want ziekenfondsverzekerden mogen – mits ze tijdig opzeggen – per 1 januari van fonds veranderen.
De Ziektekosten Opvang Polis (ZOP) kent driedekkingen: twee voor particulieren en één voor degenen die een verplichte ziekenfondsdekking nodig hebben. Particulier verzekerden kunnen kiezen voor een basisdekking of een uitgebreide dekking. Die uitgebreide dekking omvat onder meer de kosten van alternatieve geneeswijzen, cosmetische behandelingen, kinderopvang bij ziekenhuisopname, orthodontie (beperkt), de meerkosten van medicijnen boven het GVS, en de eigen bijdragen bij aanschaf van kunst- en hulpmiddelen volgens de awbz.
Ziekenfonds
Voor ziekenfondsverzekerden biedt Van Kampen uitsluitend de zogeheten uitgebreide ziekenfondsdekking. “Anders is het commercieel onhaalbaar”, motiveert Ruud van Kampen.
Genoemde ziekenfondsdekking is identiek aan de uitgebreide particuliere dekking en vraagt van zelfstandig verzekerde volwassenen een maandpremie van f 43,32 (bestaande uit f 28,00 nominaal en f 15,32 voor de aanvulling). Van Kampen is opgetogen over de prijs/kwaliteit-verhouding van de ziekenfondsdekking binnen de ZOP. “Ik heb recentelijk gezien wat ze bij grote collectiviteiten als ziekenfondsdekking bieden en tegen welke premie. Met onze individuele premie – en kwalitatief zeker gelijkwaardige dekking – zitten wij op hetzelfde niveau.”
Aan de ZOP kan aanvullend in zowel de particuliere als de ziekenfondsverzekering een tandartsdekking worden toegevoegd. Voorts bestaat de optie van 2e-klasseverpleging in het ziekenhuis.Vorige week heeft de Van Kampen Groep het nieuwe ziektekostenproduct tijdens bijeenkomsten in Amsterdam en Vught geïntroduceerd bij haar kernrelaties.

Reageer op dit artikel