nieuws

Van Hoek weg bij Tiel Utrecht

Archief

Inge van Hoek is, na de verkoop van Tiel Utrecht door ING aan De Goudse, uit de directie van Tiel Utrecht gestapt.

Van Hoek had de enige vrouw kunnen worden in de nieuwe directie van De Goudse/Tiel Utrecht, maar heeft bij de totstandkoming van de fusie al besloten binnen ING te blijven werken. Momenteel volgt Van Hoek (43) een managementopleiding aan de Wharton School in de Verenigde Staten. Na afronding daarvan is zij voorbestemd voor een nieuwe directiefunctie binnen ING.
NN-directie
In de directie van Nationale-Nederlanden hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan. Fred Buurmans en Ad Slootweg zijn uit de directie verdwenen; Age Miedema is nieuw. Buurmans wordt per 1 april General Manager Operations bij ING Europe. Zijn opvolger Miedema wordt binnen de NN-directie Chief Operations Officer (COO). Hij is afkomstig van KPN Telecommerce.
Slootweg is per 1 maart financieel directeur geworden van ING Verzekeringen, de vennootschap waaronder alle verzekeringsactiviteiten van ING vallen. De NN-portefeuille van Slootweg (o.m. actuariaat, control, bureau Schade en Herverzekering, bureau Euro) wordt verdeeld onder de overige directieleden.
Inge van Hoek: managementcursus in de VS.

Reageer op dit artikel