nieuws

Van Gelder zwijgt over bestemming afkoopsommen

Archief

De failliete tussenpersoon Fred van Gelder uit Baarn is weliswaar uit zijn schuilplaats gekomen, maar de curator is nog niet veel wijzer van hem geworden

Deze conclusie kan worden getrokken uit het jongste openbare verslag van curator René Smink. Onder de schuldenlast van meer dan € 3,65 mln zit een vordering van een verzekeraar bij wie tenminste vijf levensverzekeringen van klanten zijn afgekocht. Van Gelder (54) erkent dat hij die gelden heeft ontvangen, maar ontkent de initiatiefnemer van deze actie te zijn geweest. Waar het geld is gebleven, zegt hij niet. Verder beschikt de curator over bewijzen dat Van Gelder probeert, onder gebruikmaking van een op naam van zijn echtgenote staande onderneming, hypotheekportefeuilles te verkopen.

Reageer op dit artikel