nieuws

Van Ek (Amersfoortse): onafhankelijkheid blijft weggelegd voor kleiner

Archief

Van Ek (Amersfoortse): onafhankelijkheid blijft weggelegd voor kleiner

intermediair
Kleine assurantiekantoren hoeven hun onafhankelijke status niet op te geven om te kunnen overleven. Met deze conclusie weerlegt president-directeur drs J.C. van Ek van De Amersfoortse deels de uitkomsten van een onderzoek door adviesorganisatie Twijnstra Gudde.
Van Ek deed zijn uitspraak op een bijeenkomst van de Vereniging van Assurantiekantoren (VAK) in De Meern over de toekomst van het kleinere en middelgrote intermediair.
In zijn lezing voor circa 80 VAK-leden constateerde Van Ek, dat de Nederlandse verzekeringsmarkt heftig in beweging is. Hij bevestigde dat de laatste 5 jaar er meer veranderingen zijn geweest dat in 50 voorafgaande jaren. Veranderingen in o.m. distributie (multi-channel), wetgeving (terugtredende overheid), informatie-technologie (ADN, Internet) en toenemende concurrentie als gevolg van nieuwe aanbieders hebben hun uitwerking niet gemist. Bovendien wordt de klant kritischer, mondiger, individualistischer, en rijker.
Op al deze veranderingen dienen tussenpersonen in te spelen, willen zij zich staande houden in de markt. Een groot deel zal dit niet kunnen, zodat een forse sanering dreigt, blijkt uit diverse onderzoeken van onder meer Andersen en het Centraal Plan Bureau. “En dat nu is grote onzin”, stelde Van Ek. “Er is wel eens een doem-denken afkomstig van onderzoekers van buiten de bedrijfstak. Bij al die onderzoeken moet ik telkens constateren dat geen rekening wordt gehouden met de kracht van de tussenpersoon: zijn persoonlijk contact. Het intermediair ként zijn klant.”
De sombere voorspellingen ten spijt, geven de cijfers van de afgelopen jaren de onderzoekers geen gelijk, betoogde Van Ek. “Het aantal tussenpersonen is de laatste jaren zeker niet gedaald. Bovendien is ook de hoogte van hun rendement niet afhankelijk van de groote van het kantoor. Ik ken hele grote kantoren met een marginaal resultaat, maar ik ken ook kleine kantoren die een hele goede boterham verdienen.”
Geen forse sanering
Een forse sanering verwacht Van Ek niet op korte termijn. Wel houdt hij rekening met een terugloop van de naar schatting 8.600 beroepsmatige assurantiekantoren in de komende 5 tot 10 jaren.
Hij onderschrijft deels de uitkomsten van het recente onderzoek door Twijnstra Gudde (AM nr 4, pag. 26), die overigens ook De Amersfoortse tot haar opdrachtgevers mag rekenen. Met de voorgestelde vierdeling van het intermediair in 500 zeer grote kantoren, 1.000 tot 1.500 middelgrote kantoren, 1.000 tot 1.500 specialisten, en 1.000 kleine assurantiekantoren, heeft hij meer moeite.
Vooral als het gaat om kleine kantoren die volgens Twijnstra Gudde – noodgedwongen – zich zullen moeten beperken tot gestandaardiseerde produkten van 1 verzekeraar aan particulieren en het kleinbedrijf.
Van Ek: “Dat laatste betwijfel ik ten zeerste. Deze kantoren met 2 tot maximaal 4 medewerkers kunnen ook onafhankelijk blijven werken mits zij bereid zijn te voldoen aan voorwaarden en willen investeren.” Die voorwaarden zijn onder meer: een gecombineerde portefeuille van particulieren en bedrijven (cross selling), een sterke adviesfunctie, vaktechnisch specialisatie in leven, aov, en employee benefits, een goede administratie en automatisering (effiency, kwaliteit etc.) en samenwerking met een beperkt aantal verzekeraars (3 tot 5 maatschappijen).
Van Ek…doem-denken..
VAK: 60 leden ook NVA-kantoor
De samenwerking tussen de VAK en de NVA zorgt voor een ledenaanwas bij laatstgenoemde standsorganisatie. Tot op heden hebben 60 van de ruim 200 VAK-leden het lidmaatschap van de NVA gekregen. Ook 5 kantoren van het voormalige Aegon Gemengd Bedrijf zouden lid zijn geworden van de standsorganisatie, die voor 64% uit kantoren met ten hoogste 5 medewerkers bestaat. In de algemene ledenvergadering van de NVA op 6 juni a.s. wordt de inmiddels teruggetreden VAK-secretaris A.J. Hoekstra benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van de NVA.

Reageer op dit artikel