nieuws

Van Dort somber over letselschadeklimaat

Archief

Letselschade-advocaat Raoul van Dort is somber gestemd over de naaste toekomst in de letselschaderegeling

In een gastcolumn in het jongste PIV-bulletin, uitgave van het Personenschade Instituut van Verzekeraars, schrijft Van Dort de klimaatverslechtering toe aan het snoeien van de overheid in de sociale voorzieningen. “Het deel van de schade dat tot voor kort werd gecompenseerd uit de ‘sociale pot’, zal moeten worden gecompenseerd door de aansprakelijke partij, veelal de verzekeraar. Die ziet de schadelast daardoor (enorm) toenemen en zal zich kritischer gaan opstellen. De schadediscussie zal moeizamer gaan verlopen en langer duren.”

Reageer op dit artikel