nieuws

Van der Wal (VNAB) wil meer discipline zien in coassurantiën

Archief

De momenteel ‘zachte’ coassurantiemarkt, die zich kenmerkt door een laag premieniveau, zou wat meer zelfdisicipline moeten betrachten, hield VNAB-voorzitter Rolf van der Wal de leden in zijn nieuwjaarstoespraak voor. “Dat voorkomt dat onze reputatie, die al niet van smetten vrij is, verder verslechtert.”

De brandmarkt heeft vorig jaar verlies geleden als gevolg van meer grote brandschades. De overige branches zullen over 2007 nog een positief resultaat boeken, verwacht de VNAB-voorzitter, al bewegen die zich in de richting van de nullijn: “Kennelijk is er nog steeds sprake van een zekere mate aan overcapaciteit, daar in 2007 sprake was van teruglopende marges als gevolg van voortgaande premiedruk.”
Van der Wal riep de aanwezigen mede daarom op de geloofwaardigheid van de coassurantiemarkt in het oog te houden: “Laten betrokken partijen, met verzekeraars voorop, het onderwerp vakdiscipline hoog in het vaandel houden teneinde te voorkomen dat als gevolg van verliesgevende resultaten verzekerden, binnen afzienbare tijd, weer moeten worden geconfronteerd met de gevolgen van een harde markt, zoals dekkingsbeperkingen, hogere premies en eigen risico’s en gebrek aan capaciteit, om te voorkomen, dat onze reputatie, die op zich al niet van smetten vrij is, verder verslechtert.”
Mededinging
Begin volgende maand bespreekt het VNAB-bestuur de reactie die aan de Europese Commissie zal worden gestuurd op het vorig jaar verschenen rapport van Eurocommissaris Kroes. Dat zette stevige vraagtekens bij de onderlinge concurrentie.
De VNAB wil in haar reactie onder meer aangeven dat de concurrentie tussen maatschappijen met name geschiedt bij de totstandkoming van de offerte, maar Van der Wal heeft zelf ook wat kritische noten voor de branche: “Daarnaast zullen we, voor zover dat nog niet of in onvoldoende mate gebeurt, als markt eraan moeten werken om verzekerden – bij daarvoor in aanmerking komende plaatsingen – een grotere betrokkenheid te geven bij het bepalen van de ‘to-follow placing’-strategie.
Over beloning op basis van omzetvolume is Van der Wal duidelijk: “Ik ben van mening dat commissie die groei- of winstgerelateerd is, uitgebannen dient te worden, teneinde het hierin besloten potentiële ‘conflict of interest’ uit te sluiten.” Volgens Van der Wal zal het verbieden van die zogeheten contingent commission, die wordt uitgekeerd als een makelaar een bepaald premievolume bij een maatschappij onderbrengt, weinig gevolgen hebben voor de markt. “De grote makelaars doen het niet en de meeste kleinere volgens mij ook niet.”
e-ABS
De verdere ontwikkeling van het elektronische beurssysteem e-ABS, in gebruik genomen in 2003, heeft ook vorig jaar weer te kampen gehad met tegenslag. Nadat ontwikkelaar Riskclick eerder wegens voortdurende vertragingen al was ingeruild voor Logica CMG, leverde de overstap op het door deze partij ontwikkelde nieuwe schadeafhandelingssysteem opnieuw vertraging op. Naar verwachting wordt eind februari een nieuwe claimsmodule in gebruik genomen. De placingmodule (voor het plaatsen van risico’s) en de clearingmodule (voor het financiële gedeelte van de transacties) worden eind dit jaar opgeleverd.

Reageer op dit artikel