nieuws

Van der Schoot (Amev) stapt over naar ‘Stad’

Archief

Johan van der Schoot, manager in- en externe betrekkingen van Fortis-dochter Amev, is per 1 mei benoemd tot directiesecretaris van de zustermaatschappij Stad Rotterdam. Verder gaat hij in- en externe werkzaamheden op ASR-groepsniveau verzorgen.

Van der Schoot (45) kwam zes jaar geleden van de tussenpersonenorganisatie NBVA waar hij directeur/secretaris was (hij was daar de voorganger van Boudewijn van Uden (43) die per 1 april de functie van directeur Intermediaire zaken bij Stad Rotterdam aanvaardde).
Naast zijn functie bij Amev vervult Van der Schoot diverse functies binnen de verzekeringsbedrijfstak.
Als directiesecretaris van Stad Rotterdam volgt hij de inmiddels gepensioneerde Jan Bronkhorst op. “Mijn voorganger was meer juridisch georiënteerd. Ik ben echter een ander type. Bij mij passen zowel het denken als het doen”, aldus Van der Schoot.
Zijn (toekomstige) werkzaamheden op ASR-groepsniveau vallen uiteen in enerzijds intern gerichte zaken, zoals de bevordering van de synergie tussen Stad Rotterdam en Amev en anderzijds externe taken, waaronder het voorzitterschap van de commissie Intermediaire Distributie van het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel