nieuws

Van de Maav-verzekerden heeft 52% een WAO-gatuitkering

Archief

Bij de Maav, het eenmalige vangnet voor de WAO-gatverzekering, daalde in 1999 het aantal verzekerden van 642 naar 592.

Sinds de Maav in 1994 werd opgericht, is het aantal verzekerden gedaald van 1.150 naar 592. Het verval wordt onder meer veroorzaakt, doordat aangesloten werknemers nu wél een werkgever hebben die het WAO-gat verzekert en doordat werknemers met pensioen zijn gegaan.
Van de 592 Maav-verzekerden hebben er 307 (298) een WAO-gatuitkering. Het gaat hierbij om 217 (215) van de in het totaal 358 (388) verzekerde werknemers en om 90 (83) van de in het totaal 234 (254) verzekerde zelfstandigen.
De onderlinge Maav is opgericht in verband met het ontstaan van het WAO-gat. Op last van de overheid werd een eenmalig vangnet gecreëerd voor werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico van wie de werkgever geen WAO-gatverzekering had gesloten. Ook zelfstandigen die vrijwillig voor arbeidsongeschiktheid waren verzekerd bij bedrijfsverenigingen, konden zich aanmelden.
Gezien de eenmalige toetreding, sterft de Maav-populatie langzaam uit: in 2037 zal de laatste Maav-verzekerde met pensioen gaan.
Pensioenfondsen
De Maav-verzekerden betalen maximaal tweeënhalf keer de premie die zij zonder medisch risico, zouden hebben betaald voor een individuele polis bij een reguliere verzekeraar. De tekorten zouden worden omgeslagen over alle verzekeraars en pensioenfondsen die WAO-gatverzekeringen voeren. Een aantal (bedrijfs)pensioenfondsen weigert echter te betalen en vond de rechtbank Amsterdam aan haar zijde. De Maav is hiertegen in beroep gegaan bij de afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Tot en met eind 1999 heeft de Maav een totale vordering op verzekeraars en pensioenfondsen opgebouwd van f 32,2 (f 32,3) miljoen.
Het beheer van de Maav is ondergebracht bij de aov-pool IVC, een pool die wordt uitgevoerd bij Stad Rotterdam.

Reageer op dit artikel