nieuws

Van de MAAV-verzekerden heeft 46% een WAO-gatuitkering

Archief

Bij de MAAV, het in 1994 opengestelde vangnet voor de verzekering van het WAO-gat, daalde vorig jaar het aantal verzekerden van 731 naar 642.

De onderlinge MAAV is opgericht in verband met het ontstaan van het WAO-gat. De overheid wilde een (eenmalig) vangnet voor werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico wier werkgever geen WAO-gatverzekering had gesloten. Ook zelfstandigen die vrijwillig voor arbeidsongeschiktheid waren verzekerd bij bedrijfsverenigingen, konden zich bij de MAAV aanmelden. Gezien de eenmalige toetreding, sterft de MAAV-populatie langzaam uit (in 2037 zal de laatste MAAV-verzekerde met pensioen gaan).
De MAAV startte in 1994 met 1.150 verzekerden en had eind vorig jaar 642 verzekerden. Het verval wordt onder meer veroorzaakt doordat werknemers nu wel een werkgever hebben die het WAO-gat verzekert en doordat de werknemer met pensioen is.
De SER (Sociaal Economische Raad) heeft onlangs geopperd dat de MAAV de deuren moet openzetten voor werknemers die zich bij de start van de MAAV niet hebben aangemeld.
Weigeraars
Van de 642 (731) MAAV-verzekerden hebben er 298 (295) een WAO-gatuitkering. Het gaat hierbij om 215 (217) van de in het totaal 388 (441) verzekerde werknemers en om 83 (78) van de in het totaal 254 (290) verzekerde zelfstandigen.
De MAAV-verzekerden betalen maximaal 2,5 maal de premie die een werknemer zonder medisch risico, zou hebben betaald voor een individuele verzekering bij een reguliere WAO-gatverzekeraar. De tekorten dienen te worden gedragen door alle verzekeraars en pensioenfondsen die WAO-gatverzekeringen voeren. De MAAV legt de verzekeraars en de pensioenfondsen jaarlijks een bedrag op, naar rato van het aantal WAO-gatverzekerden dat zij in 1995 in de boeken hadden. Vele bedrijfspensioenfondsen weigeren echter te betalen. Zij hebben zich vanaf het begin op het standpunt gesteld dat de verevening niet voor hen moet gelden. Voorts zijn er ook verzekeraars en pensioenfondsen die het met het betreffende bedrag niet eens zijn. Gedurende de looptijd had de MAAV eind 1998 een totale vordering opgebouwd van / 32,3 miljoen.
Het beheer van de MAAV is ondergebracht bij de aov-pool IVC, een pool die wordt uitgevoerd bij Stad Rotterdam.

Reageer op dit artikel