nieuws

Van Ameyde’s schaderegelings- arrangement voor intermediair voortaan

Archief

via het ‘loket’ DIN

Van Ameyde Interschade verkoopt zijn schaderegelings-arrangement voor assurantiekantoren sinds kort via de intermediair-keten Dutch Insurance Network (DIN). Het arrangement fungeert als ‘redmiddel’ voor assurantiebemiddelaars om bepaalde hulp-vragende cliënten van dienst te kunnen zijn.
Ondanks het streven van het intermediair om waar mogelijk verkeersrechtsbijstand mee te verzekeren binnen zijn auto-, motor- en bromfietsportefeuille, zal dat niet volledig lukken.
Wanneer een louter wa-verzekerde cliënt te maken krijgt met een verhaalbare (verkeers)schade, zal deze cliënt zich in het algemeen tot zijn tussenpersoon wenden met het verzoek om bijstand. “Het intermediair zal die bijstand, gezien de kwaliteitsopvattingen, in principe graag willen geven. Niet alleen echter loopt hij daarbij ‘weg’ van zijn kernactiviteit, namelijk dienstverlening op het gebied van assurantiebemiddeling, maar begeeft hij zich ook op een terrein dat het zijne niet is qua specialisme”, betoogt directeur J.W. van den Eijkel van DIN.
Abonnement
Tussenpersonen kunnen zich voor dit soort gevallen via het DIN indekken door middel van een Abonnement Schaderegelingsassistentie (Asra) bij Van Ameyde.
Zo’n abonnement geldt dan voor de ‘niet-rechtbijstandverzekerde’ posten uit de verkeersportefeuille. Per dergelijke post moet f 15 per jaar worden betaald aan Van Ameyde. Volgens het contract kan Van Ameyde verlangen, dat de aan het abonnement ten grondslag liggende portefeuille-uitdraai wordt bekrachtigd door de verklaring van een accountant.
Verhaalsacties
Het contract beoogt te voorzien in het bijstaan van de betrokken assurantiebemiddelaar “wanneer deze zich om commerciële of welke reden dan ook gehouden ziet bijstand te verlenen” in schadegevallen die liggen binnen de sfeer van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.
Van Ameyde zal dan verhaalsacties ondernemen ten aanzien van de materiële- en letselschade van de betreffende cliënten, indien de tussenpersoon op verzet van de tegenpartij stuit.
Toch tweede keus
Een veel voorkomende vraag is volgens Van den Eijkel, of het sluiten van een (verkeers)rechtsbijstandverzekering hiermee overbodig wordt.
Hij stelt met nadruk, dat primair gestreefd moet worden naar het sluiten van een rechtsbijstanddekking door de cliënten van de tussenpersoon. “Er ligt dan bij de cliënt een produkt waar hij contractueel een beroep op kan doen, een produkt dat qua prijs/kwaliteit-verhouding alleszins redelijk is. De dekking is veelal zeer goed en aangepast aan maatschappelijke eisen en omstandigheden.” Van den Eijkel wijst er op, dat het Asra/DIN-contract in de eerste plaats voorziet in hulp aan de tussenpersoon en niet in de eerste plaats aan de cliënt, “al wordt de cliënt in de praktische uitvoering van de dienstverlening in de betreffende schadezaak natuurlijk de belangrijke factor bij uitstek”.

Reageer op dit artikel