nieuws

Van Ameyde/CED Bergweg

Archief

“Graag reageer ik op een aantal uitspraken in het interview met de heer Johan Waaijer in AM van 5 april jl

Te uwer informatie: ik vertegenwoordigde Van Ameyde International BV – de moedermaatschappij van Bureau H.A. van Ameyde BV – in de fusie-onderhandelingen met CED Bergweg vorig jaar. In het gehele interview wordt gesproken over een overname van ‘Van Ameyde’. Er zijn in Nederland alleen al vijf bedrijven die de naam van Van Ameyde dragen. De enige die in aanmerking kwam voor de fusie – Van Ameyde International zou een minderheidsbelang houden in de nieuwe combinatie – was Bureau H.A. van Ameyde BV. Door het gebruik van de naam ‘Van Ameyde’ wordt de hele organisatie gesuggereerd. De ondernemingsraad van Bureau H.A. van Ameyde BV was van mening, dat aan een aantal voorwaarden moest worden voldaan om te komen tot een positief advies inzake de fusie met CED Bergweg. Een van die voorwaarden was een positieve houding van de opdrachtgevers. De heer Waaijer was en is op de hoogte van de reden van de negatieve houding van een opdrachtgever ten aanzien van de fusie. Het ging de opdrachtgever om de eigendomsstructuur van CED Bergweg en de door opdrachtgever gewenste, gegarandeerde onafhankelijkheid van de experts waarmee men werkt. Een en ander heeft helaas geleid tot het negatieve advies van de ondernemingsraad van Bureau H.A. van Ameyde. En zoals in een uitvoerig telefoongesprek met AM is gezegd: wij werken met mensen en het is belangrijk dat zij gemotiveerd zijn en blijven. Onrust zaaien door toch door te gaan met onderhandelen had volgens ons niet in het belang van die mogelijke nieuwe combinatie geweest en de onderhandelingen zijn daarom gestaakt. Ik hoop met deze aanvullende opmerkingen het een en ander te hebben verduidelijkt.” Pieter den Dikken, Van Ameyde International BV

Reageer op dit artikel