nieuws

Van Ameyde wil kosten drukken via schadeherstelketen Akzo Nobel

Archief

Van Ameyde is een samenwerking aangegaan met het schadeherstelnetwerk Sikkens Acoat, onderdeel van Akzo Nobel. Volgens de Van Ameyde-directie kunnen de 1.200 in Europa gevestigde Acoat schadeherstellers profiteren van schaalvoordelen en daardoor 5 tot 10% goedkoper werken dan de traditionele herstelnetwerken.

“Een aanzienlijke vermindering van herstelkosten is een manier om de schadelast voor verzekeraars te beperken. Daarom hebben wij gekozen voor samenwerking met Sikkens Acoat, waarvan het netwerk dezelfde dekking in Europa kent als dat van Van Ameyde”, aldus commercieel directeur Cees Werff.
Overigens zal deze samenwerking de individuele afspraken van verzekeraars met hun eigen voorkeursleveranciers, niet in de weg staan, benadrukt Werff. “Deze afspraken krijgen uiteraard voorrang als wij schades afhandelen in opdracht van verzekeraars, maar Van Ameyde zal zijn klanten natuurlijk wel informeren over de voordelen van het nieuwe samenwerkingsverband met Sikkens Acoat.”
Claimsmanagement
De afgelopen jaren heeft bij Van Ameyde een herbezinning plaatsgevonden op de focus van het bedrijf, meldt algemeen directeur Piet Middelkoop. Het traditionele werk (de expertise en de afhandeling van groenekaartschades) vond plaats in een stabiele markt waar niet zoveel groei meer in zat. “Echter, in Noordwest-Europa is de markt, mede door de opkomst van internetverzekeraars, snel aan het veranderen. Verzekeraars besteden steeds meer activiteiten uit, zeker als ze geen core business vormen.” Dat geldt in toenemende mate voor schadeafhandeling, een activiteit waar Van Ameyde zich al sinds de oprichting van het bedrijf in 1946 in het buitenland mee bezighoudt.
“We gaan ons meer dan voorheen concentreren op claims- en risicomanagement. De traditionele branches (verkeers- en letselschades enerzijds en transport- en technische verzekeringen anderzijds) worden in de loop van 2008 geherstructureerd in overeenstemming met onze doelgroepen. Ook zal de organisatie regionaal worden ingericht.”
Netwerk
Daarnaast heeft Van Ameyde de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in IT. “Mede door de verkoop van Bureau Van Ameyde was dat ook mogelijk”, vertelt Middelkoop. “Het uitgebreide netwerk van klanten en dienstverleners dat Van Ameyde in de loop der jaren -ook internationaal- heeft opgebouwd, is uniek. De vraag diende zich aan: hoe kun je dat nu op een transparante wijze samenvoegen?”
Internet bleek de oplossing te zijn. “Alle primaire applicaties zijn naar het internet gemigreerd en er is een flexibele omgeving gebouwd, zodat de applicaties kunnen worden vormgegeven volgens de individuele wensen van elke klant.”
“Dankzij dit systeem kunnen wij ook garanderen dat al onze schaderegelaars zich houden aan de bepalingen van alle met klanten overeengekomen service level agreements (SLA’s) door heel Europa”, vult Werff aan. “Immers, het systeem stelt afspraken uit SLA’s automatisch boven onze eigen kwaliteitsregelingen en alle acties die het systeem oproept zijn daarop gebaseerd.”
Het nieuwe systeem, Echo (Electronic Claims Handling Operation), is relatief eenvoudig in iedere gewenste taal om te zetten en geeft 24 uur per dag, zeven dagen per week op dossierniveau inzicht in de stand van zaken en de financiële transacties. “Hiermee is ook uniformiteit gecreëerd in de werkprocessen van Van Ameyde in alle landen.”
Oost-Europa
Middelkoop en Werff geven aan dat Van Ameyde klaar is voor de toekomst. Ze denken daarbij onder meer aan uitbreiding van de werkzaamheden in Oost-Europa. Op 1 februari wordt Van Ameyde CEE (Central Eastern Europe) geopend in Praag, van waaruit de dienstverlening wordt gecoördineerd voor Oost-Europa. Het nieuwe bedrijf is een joint venture met MAI-CEE, een grote Oost-Europese makelaar onder leiding van Brits management. Van Ameyde heeft een meerderheidsbelang in Van Ameyde CEE. “Operationeel directeur daar wordt Jan Stok en daarnaast is Marco Hoogeveen (ex-Fortis) benoemd tot business development director voor deze regio”, aldus Middelkoop.
Van Ameyde Academy
In de komende jaren verwacht Van Ameyde ook in Nederland een forse groei, waarvoor nu al wordt begonnen met grootscheepse werving. Omdat de bestaande arbeidsmarkt krap is, is besloten tot het oprichten van de Van Ameyde Academy.
“Hiermee bieden wij schoolverlaters (mbo en hbo) een opleiding tot claims officer”, aldus Werff. “De afgestudeerden gaan aan de slag als junior claims officer en volgen daarnaast een driejarige opleiding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van erkende modules, zodat het diploma ook daadwerkelijk wat waard is.”

Reageer op dit artikel