nieuws

Van Ameyde brengt rechtsbijstand onder in nieuwe bv: Europrotector

Archief

De afdeling rechtsbijstand van Van Ameyde Interschade is per 1 februari verzelfstandigd onder de naam Europrotector bv.

Het bedrijf verleent verhaals- en rechtsbijstand in geval van personenschaden ten gevolge van letsel en overlijden.
Alle medewerkers van de afdeling zijn overgestapt naar Europrotector. Verder is het team uitgebreid met vier nieuwe personenschade-experts.
Mr R. Tijink is benoemd tot algemeen directeur. Mr H. Schillings is adjunct-directeur.
De verzelfstandiging van het verhaals- en rechtsbijstandswerk houdt verband met marktontwikkelingen die mede een gevolg zijn van de Europese wetgeving met betrekking tot rechtsbijstandsverzekeringen, aldus de directie. De desbetreffende richtlijn (87/344/EEG) verplicht verzekeraars tot een scheiding tussen aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsactiviteiten in afzonderlijke rechtspersonen.
Groene kaart
Het internationale netwerk van Van Ameyde behandelt met betrekking tot de groene kaart in één onderneming zowel rechtsbijstands- als WA-kwesties, maar wil nu ook het schade-expertisewerk laten voldoen aan de Europese wetgeving en splitst derhalve de rechtsbijstands- en WA-activiteiten nu formeel. Van Ameyde had de werkzaamheden al ondergebracht in afzonderlijke business units, om belangentegenstellingen zo veel mogelijk te vermijden.
Het ligt in de bedoeling de verhaals- en de rechtsbijstandsdiensten verder uit te breiden.
De nu gestarte Europrotector BV maakt deel uit van Van Ameyde International. De andere vestigingen in Europa die verhaals- en rechtsbijstand leveren of gaan leveren, zullen deze werkzaamheden eveneens verzelfstandigen en onderbrengen in lokale Europrotector-vestigingen.

Reageer op dit artikel